Pahari Minyatür Okulu nedir?

Pahari minyatür okulu hakkında bilgi verir misiniz?

nescafe Yardımsever Soruldu on 19 Şubat 2018 Kategori : Sanat.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Pahari minyatür okulu (Hintçe pahar. “dağ”), Hindistan’da, Himalayalar’ın yamaçlarındaki dağlık bölgede yer alan bağımsız eyaletlerde yaygın minyatür ve kitap resimleme sanatıdır. Çok farklı iki okuldan oluşur. Bunlardan biri çarpıcı ve keskin çizgilerin egemen olduğu Basohli okulu, öbürü de zarif, lirik havalı Kangra okuludur. Pahari minyatür okulu içerik ve duygu bakımından Racasthan minyatür okuluyla yakından bağlantılı olduğu gibi, Tanrı Krişna’ya ilişkin efsaneleri konu edinmesi açısından da ovalara özgü Racput minyatür okuluyla ortak özellikler içerir. Dağlık bölgede bilinen en erken tarihli minyatürler (y- 1690) Basohli üslubundadır. Bu üslup yaklaşık 18. yüzyılın ortalarına değin çeşitli merkezlerde varlığını sürdürmüş ve yerini, bazen ön Kangra diye adlandırılan ve yaklaşık 1740’tan 1775’e değin süren geçici bir üsluba bırakmıştır. 18. yüzyılın ortalarında geç Babürlü üslubunda çalışan bazı ressam ailelerin yeni koruyucular ve daha iyi yaşam koşulları bulma umuduyla Delhi’den bu dağlık yöreye kaçtığı anlaşılmaktadır. Geç Babürlü sanatının ortaya çıkan yeni üslup üzerindeki etkileri açıktır. Renkler daha az canlı, peyzaj ve perspektifin ele alınışı genelde daha doğalcı ve çizgiler çok daha incelikli ve zariftir.

Kangra okulunun lirik zarifliği 1770lerde iyice artmış, Raca Sansar Çand döneminde de (1775-1823) doruğa ulaşmıştır.

Okul yalnızca Kangra eyalet sınırları içinde kalmamış, dağlık bölgenin her yerine yayılmış, çeşitli üslup farklılıkları göstermiştir. Eyaletler küçük ve birbirlerine yakın olduğu için minyatürlerin çoğunun kesin kökenini belirlemek güçtür.

Bu minyatürlerde işlenen en yaygın konular Bhagavata-Purana ve Gitagovinda’da olduğu gibi Krişna’nın yaşamı ve aşkları, başka Hindu efsaneleri, kadın ve erkek kahramanlar, ragamala (müzik makamları) dizileri, çeşitli kabile şefleri ve ailelerinin portreleridir. 1800’den sonra okul gerilemeye başlamış, 19. yüzyıl boyunca daha düşük nitelikli minyatürler yapılmıştır.

AdemEfendi Çaylak Yanıtın girişi : on 19 Şubat 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.