Paragenez Nedir?

Paragenez nedir kısaca açıklar mısınız?

Kagan Çaylak Soruldu on 26 Eylül 2018 Kategori : Jeoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

paragenez, parajenez olarak da yazılır, cevher çökellerinde minerallerin oluşum sırası. Sıcaklık ve basınç koşullan ile hidro-termal çözeltilerdeki kimyasal bileşenlerde görülen değişimler farklı minerallerin farklı zamanlarda çökelmesine neden olur.

Genel çökelme sırası, önce gang mineralleri (silikatlar ve karbonatlar); daha sonra oksit mineralleri ile bu minerallerle birlikte ya da bunların hemen ardından demir, nikel, kobalt ve molibden sülfürler ve arsenyürler, ardından da kurşun ve çinko sülfürler; son olarak da doğal metaller ve tellürürler ile bunların ardından antimon ve cıva sülfürler biçimindedir.

Cevher çökelinin birden çok hidrotermal etkinlik döneminin sonucunda oluştuğu bölgelerde paragenez çok karma-şıklaşabilir.

kazak Çaylak Yanıtın girişi : on 26 Eylül 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.