Peristil nedir?

Peristil nedir kısaca açıklar mısınız

andy Çaylak Soruldu on 22 Ocak 2019 Kategori : Bilim.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

peristil (Yunanca peristylos: “sütunlu”), Eski Yunan mimarlığında bir yapının (örn. tapınak) çevresini saran sütunlu galeri. Helenistik dönemde evlerin iç avlusunu çepeçevre ya da üç yandan dolanan sütunlu galeriye de aynı ad verilirdi. Daha sonra Avrupa mimarlığında rastlanan kolonadlar, yapıların cephelerindeki sütunlu galeriler, hatta Osmanlı mimarlığında büyük camilerin şadırvan avlusunu (iç avlu) çevreleyen revaklar da geniş anlamda birer peristil sayılır.

marmaris Çaylak Yanıtın girişi : on 22 Ocak 2019.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.