Petroloji nedir

Petroloji nedir kısaca açıklar mısınız?

AndroidLollipop Çaylak Soruldu on 2 Şubat 2019 Kategori : Bilim.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

petroloji, kayaçbilim olarak da bilinir, kayaçların kimyasal bileşimini, dokusunu ve yapısını; bulundukları yerleri ve dağılımla-nnı; fizikokimyasal koşullar ve jeolojik süreçlerle bağıntılı olarak kökenlerini ve oluşumlarını inceleyen bilim dalı.

Başlıca üç kayaç tipi olan korkayaçlar, başkalaşım kayaçları (metamorfik kayaçlar) ve tortul kayaçlar petrolojinin araştırma alanına girer. Deneysel petrolojide, laboratuvar koşullarında yapay olarak elde edilen kayaçlar üzerinde yürütülen araştırmalarla gerçek kayaç oluşum süreçleri belirlenmeye çalışılır. Petrografide ise, kayaçlardan alınan ince kesitler, tek düzlemde titreşen kutuplanmış ışıktan yararlanılarak incelenir, böylece kayaçlar sistematik biçimde sımflandırılır.

Petrolojide mineralojideki ilke ve yöntemlerden yararlanılır; çünkü çoğu kayaç minerallerden oluşur ve onlarla aynı koşullar altında gelişir.

AnneBoleyn Çaylak Yanıtın girişi : on 2 Şubat 2019.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.