Pey akçesi ne demek?

Pey akçesi nedir kısaca tanımlar mısınız?

hulk Doktor Soruldu on 3 Şubat 2019 Kategori : Ekonomi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

pey akçesi, kapora olarak da bilinir, sözleşmenin yapılması sırasında kanıt olmak üzere bir tarafın ötekine verdiği para ya da taşınır mal. Sözleşmeden doğan alacaktan bağımsız bir nitelik taşır. Taahhüdün yerine getirilmesinden sonra geri verilmesi zorunlu olmadığı gibi alacağa mahsup edilmez.

Ama yerel âdet ya da sözleşme hükmü uyarınca tersi bir yola gidilebilir. Yasada taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda pey akçesinin ne olacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu konuda genel hükümler uygulanır. Taraflardan hiçbirinin kusuru yoksa pey akçesinin geri verilmesi gerekir. Sözleşmenin yerine getirilmemesi pey akçesini verenin kusurundan ileri gelmişse, karşı taraf pey akçesini geri vermez ve gerekirse tazminat da isteyebilir. Pey akçesi alanın kusurlu olması durumundaysa, karşı tarafın tazminat isteme hakkı saklı kalmak koşuluyla pey akçesi geri ödenir.

YanlisAnlama Yardımsever Yanıtın girişi : on 3 Şubat 2019.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.