Piaget’in bilişsel gelişim döneminin kuralları nelerdir?

Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerinin kuralları nelerdir? Maddeler halinde açıklayınız.

vampir Bilgili Soruldu on 7 Ağustos 2017 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Piaget’in Bilişsel Gelişim Dönemlerinin Kuralları

1. Zihinsel gelişim dönemleri değişmez bir şekilde belli bir sıra ile ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle dönemlerin sırası değişmez.

2. Zihinsel gelişim dönemleri evrenseldir. Bütün kültürlerde çocukların zihinsel süreçleri benzer bir sıra ile gelişir.

3. Zihinsel gelişim dönemleri hiyerarşiktir. Her dönem, bir önceki dönemin özelliklerini kapsar.

4. Gelişim oranlarında bireysel farklılıklar görülebilir. Her birey kendine göre gelişim gösterir. Aynı gelişim döneminde bulunan bireyler arasında da gelişim oranları bakımından farklılıklar görülmektedir. Yani okumayı öğrenme yaşı her çocuk da aynı değildir.

5. Piaget’e göre bilişsel gelişim, birbirini izleyen dört dönemde ortaya çıkar. Bu dönemlerin her birinde farklı zihinsel özellikler geliştirilir. Bu zihinsel yapıların kurulmasında ve geliştirilmesinde çevre etkileşimlerinin, yapılan eylemlerin önemli rolü vardır. Dönemler ilerledikçe çocukların kavrama ve problem çözme yeteneklerinde gelişmeler gözlenmektedir.

Piaget, bilişsel gelişimin dört ana evresini;

– Duyusal motor dönem (0-2 yaş)

– İşlem öncesi dönem (2-7 yaş)

– Somut işlemler dönemi (7-12)

– Soyut işlemler dönemi (12 yaş ve üzeri) oluşturmaktadır.

kel Bilgili Yanıtın girişi : on 7 Ağustos 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.