Pota Nedir? Pota İşlemi Nedir ve NAsıl Yapılır? Kısaca Bilgi

Pota Nedir? Pota İşlemi Nedir ve NAsıl Yapılır? Kısaca Bilgi verir misiniz?

deneysel Çaylak Soruldu on 15 Şubat 2020 Kategori : Bilim.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

pota, ergitme, kavurma ya da döküm işlemlerinde kullanılan, kil ya da ateşe dayanıklı grafit, porselen gibi malzemelerden, bazıları da erime sıcaklığı çok yüksek metallerden yapılmış kap. Potalar, labora-tuvarlarda yüksek sıcaklıklardaki kimyasal tepkimelerde kullanılan birkaç gramlık kaplardan, demir dökümünde kullanılan 300-400 tonluk dev potalara kadar değişen boyutlarda olabilir.

pota işlemi, takım çeliği üretiminde uygulanan teknik. İşlemi yaklaşık 1740’ta İngiliz mucit Benjamin Huntsman geliştirdi. Hunts-man, ateş kilinden yapılmış bir potaya yerleştirdiği küçük karbon çeliği parçalarını kok kömürü ateşi üzerinde ısıttı. Böylece ilk kez çeliği eritecek sıcaklığa (1.600°C) ulaşarak düzenli bir bileşime sahip homojen metal üretmeyi başardı. Huntsman bu yöntemle saat zemberekleri imal etti. 1870’ten sonra kok ateşli fırınların yerini Siemens yansımalı gaz fırınları aldı ve bunlarla daha yüksek sıcaklıklara ulaşıldı. Siemens fırınlarında, her birinde birkaç pota bulunan bir dizi yanma deliği vardı; bu fırınlarda aynı anda 100 kadar pota ısıtılabiliyordu. Bütün yüksek nitelikli takım ve hız çelikleri uzun süre bu işlemle üretildi; 20. yüzyılda ise, elektriğin ucuz olduğu ülkelerde Siemens fırınlarının yerini elektrikli fırınlar aldı.

Günümüzde yüksek nitelikli bazı çelik türleri, havası alınmış ve sızdırmaz hale getirilmiş potalarda indükleme yoluyla ısıtılarak üretilir. Sıcakken havayla temas etmemesi gereken bazı metaller (örn. titan) hava geçirmez potalarda eritilir ve tavlanır.

Antalya Çaylak Yanıtın girişi : on 15 Şubat 2020.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.