Pravda Gazetesinin İsminin Anlamı ve Kurucusu Kimdir?

Pravda Gazetesinin İsminin Anlamı ve Kurucusu Kimdir?

Darwin Watterson Çaylak Soruldu on 14 Mart 2020 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Pravda (Rusçada “Gerçek”), Moskova’da yayımlanan ve başta Rusya olmak üzere eski Sovyet cumhuriyetlerinin çoğunda yüksek tirajlarla basılan günlük gazete. 1991’de iktidardan uzaklaştırılıp yasadışı ilan edilmesine değin Sovyetler Birliği Komünist Partisi (KPSS) Merkez Komitesi’nin resmî yayın organı olmuştur. Pravda 1912’de Petersburg’da gizli bir gazete olarak kuruldu ve aralarında Lenin’in de bulunduğu üç kişi tarafından yayımlandı. Çarın polis örgütü tarafından sürekli olarak kapatılan gazete, her defasında başka bir adla yeniden çıktı. Sonunda 1918’de Moskova’da partinin resmî yayın organı haline geldi. KPSS’nin bir kanadının desteğiyle Ağustos 1991’de Mihail Gorbaçov yönetimine karşı girişilen darbenin başarısızlığa uğramasının ardından Pravda çalışanları okuyucu sayısı da çok azalmış olan gazetenin partiyle ilişkisine son verdiler. Pravda’nın logosundaki parti amblemleri çıkarıldı ve gazete bağımsız bir organ durumuna geldi. Mart 1992’de yayımına ara verildi ve izleyen ay küçültülmüş boyutlarla yayımına yeniden başlandı.

Ülkenin dağılmasına değin Sovyetler Birliği’nin en önemli resmî gazetesi, haber ve eğitim organı olan Pravda, bilim, ekonomi, kültür ve edebiyat konularında yorumlar ve nitelikli makaleler yayımlıyordu. Ayrıca okuyucu mektuplarına ve okuyucuları komünist kuram ve programlar konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan yazılara yer veriyordu. Uluslararası ilişkilerle ilgili haber ve yorumlar, Sovyet dış politikasının sesi durumundaki İzvestiya gazetesinde yer aldığından, Pravda’da ki dış haberler genellikle yabancı ülkelerdeki iç gelişmelerle sınırlıydı. Az sayıda fotoğraf kullanan Pravda özenli sayfa düzeni ve çekici tipografisiyle de seçkin bir yayın organıydı. Batı gazetelerindeki skandal haberlerine gazetede yer verilmezdi. Pravda’da yayımlanan başyazılardan çoğu öteki Sovyet gazetelerinde de yayımlanır ve Sovyet haber ajansı TASS tarafından öbür Doğu Bloku ülkelerine iletilirdi.

Gorkem Bilgili Yanıtın girişi : on 14 Mart 2020.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.