Psikolojide dil nedir?

Psikolojide dil nedir? Dilin özellikleri, sembolik iletişim hakkında bilgi verir misiniz?

Zoe Yardımsever Soruldu on 30 Haziran 2016 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Dil, insanların düşünce, amaç ve isteklerini anlatmak için kullandıkları sesler ve semboller sistemidir.

Dilin Özellikleri:

1. Duyguların, düşüncelerin, isteklerin ya da sorunların iletilmesine yarayan bir araçtır.

2. Her dilde, dilin kendisine özgü birtakım sembolleri vardır.

3. Bütün diller, zamandan zamana ve toplumdan topluma değişir.

4. Her dilin kendine özgü kuralları vardır.

5. Dil hem duyguları hem de davranışları etkiler.

Sessiz konuşma olarak düşünme: İnsan yalnız nesne ya da durumları değil, birtakım faaliyetler yapmayı da düşünebilir. Yani düşünmenin bir de hareketle ilgili yanı vardır. Bir yazıyı içimizden okurken bile, sesli olarak söyleyebileceğimiz kelimelerle düşünmekteyiz. İlk okuma öğrenilirken, kelimeler sesli olarak okunur. Daha sonra sessiz okuma öğrenilir, ama yine de bazı küçük kas hareketleri yapılır. Bu nedenle davranışçı yaklaşım, düşünmenin, ya ağzın ya da vücuttaki başka kasların görünmeyen bir dizi hareketinden oluştuğunu ileri sürmüştür. Bu yaklaşıma göre, düşünme sessiz konuşmadır.

Hayvanlarda iletişim: Tüm omurgalı hayvanlar, kendi türlerinin üyeleriyle ve zaman zaman da başka türlerin üyeleriyle iletişimde bulunurlar. Buradaki iletişim, diğer hayvanlar için anlam ifade eden sinyaller verme anlamındadır. Bu sinyaller, köpeğin havlaması, kuşun ötmesi, tavus kuşunun kabarması biçiminde olabilir. Sinyallerin sayısı azdır. En üst düzeydeki omurgalılarda otuz, otuz beş civarındadır. Bunlar türe özgü davranışlardır. Hayvanlardaki iletişim, hem doğuştan gelen eğilime hem de öğrenmeye bağlıdır.

Angara Bilgili Yanıtın girişi : on 30 Haziran 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.