Psikolojinin Bilim Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin Bilim Alt Dalları Nelerdir? Tek tek açıklayıp, örneklendirir misiniz.

ankara Çaylak Soruldu on 10 Kasım 2014 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

1. Klinik Psikoloji

Bu alanda psikolojinin temel kuramsal verileri bilişsel, duygusal ve davranışsal bozukluklara uygulanır. Bu uygulamalar davranış bozukluklarının tanı ve tedavi süreçlerinin etkinliğini değerlendirme ve izlemeye katkıda bulunur\Psikiyatrlar)tıp doktoru olduğu için tıbbi tedavi (ilaç tedavisi, cerrahi işlem vb.) uygulayabilir. Klinik psikologlar ise, çeşitli psikolojik testler ve psikoterapi uygular. Klinik psikologlar bu temel işlevlerinin yanında çeşitli araştırmalar da yaparlar. Örneğin; fobilerin geçmiş yaşantılardaki ürkütücü olaylarla bağlantısı, depresyon ile uyku bozukluğunun şiddeti arasındaki ilişki gibi konuları incelerler.

2. Endüstri Psikolojisi (Örgütsel Psikoloji veya Örgütsel Davranış Psikolojisi)

Bu alanda jş ortamındaki davranışlarla ilgilenilir. Bu alanda çalışan psikologlar, personel seçimi, personel eğitimi, işveren değerlendirmesi, iş analizi, kaza önleme, iş doyumu gibi konuları ele alır. Bir işyeri ortamının verimli çalışmaya etkisi veya katılımcı yaklaşımın kurumsal aidiyet duygusuna etkisi konularında elde ettiği sonuçları işletmede kullanır.

3. Eğitim Psikolojisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Eğitim psikolojisi, psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında okul ortamındaki öğrenme sorunları, bilişsel ye duygusal süreçler ve sorunlarla ilgilenir.. Sorunu olan öğrencileri, gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezlerine yönlendirir.

Diğer Alt Dallar:

Buraya kadar sözü edilen alt dallar, ülkemizde kurumsallaşmış olan uzmanlık alanlarıdır. Bunun dışında yeni gelişen, çoğu daha çok araştırma/inceleme alanı niteliğinde olan dallar da vardır.

Adli psikoloji: Bu alanda çalışan idmanlar ve sorgulama yöntemleri, suç tespiti, suç ve suçlu psikolojisi, tanıklığın değerlendirilmesi, insan ilişkilerini içeren adli yöntemler, ıslah merkezlerinde tedavi”, evlat edinme, çocuk suçlular, uyuşturucu kullanımı, gruplar arası çatışma ve benzeri konulardaki yasal düzenlemelerde danışmanlık yapar.

Çevresel psikoloji: Bu alanda fiziksel çevrenin insan davranışına ve zihinsel süreçlere etkisi araştırılır. Örneğin; gürültü, hava kirliliği, kalabalık, sıcak ve soğuk çevre özelliklerinin stres üzerindeki etkisi veya kat düzenleri, binaların büyüklüğü ve yerleşimi, doğaya yakınlık gibi etkilerin davranışlar üzerindeki rolü gibi konuları ele alır.

Din psikolojisi: Dini inancın insanların bilişsel süreçleri ve davranışlarıyla ilişkilerini  bilimsel olarak araştırır.

Sağlık psikolojisi: Hastalıkları önleme, sağlığı koruma, tedavi öncesi ve sonrası psikolojik durum gibi konuları inceler..

Spor psikolojisi: Sporcuların bilişsel özelliklerinin, yaptıkları spor dalına uygun olarak geliştirilmesi yer alır. Spor psikolojisinin diğer konuları arasında spor, toplum ve kültür etkileşimi bulunmaktadır.

Trafik Psikolojisi; Sürücülerin araç sürme eylemi sırasındaki algı, dikkat ve biliş süreçleri sürücü psikolojisi, risk alma davranışı, tutumları ve duyguları trafik psikolojisinin çalışma alanlarındandır.

avukat Çaylak Yanıtın girişi : on 10 Kasım 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.