Psikolojinin Doğa Bilimleri ile ilişkisi nedir?

Psikolojinin ilişkisi olduğu doğa bilimleri nelerdir? Açıklar mısınız.

ankara Çaylak Soruldu on 10 Kasım 2014 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Psikolojinin, psikofizyoloji, fizyolojik psikoloji, biyo-psikoloji, nöropsikoloji gibi alt dalları biyolojik bilimlerle yakın ilişki içindedir.

Biyoloji: Canlıları ve yaşamsal süreçleri inceler. Aşağıdaki uzmanlık alanları biyolojiden ayrışmıştır.

Ekoloji: Ekosistemin canlılar bölümünü ele alır. Onların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceler.

Etoloii: Hayvan davranışlarını kendi doğal ortamlarında karşılaştırmalı olarak inceler.

Zooloji: Hayvanlardaki embriyonik gelişimi, beslenme, sağlık, davranış, kalıtım ve evrimi, diğer canlılarla etkileşim ve iletişim konularını inceler.

Fizyoloji: Canlı organizmaların işlevlerini inceler. Bu işlevler fiziksel ve kimyasal süreçleri, hücre ve dokuların etkinliklerini içerir.

Nöroanatomi: Sinir sistemini, omurilik ve beyni yapısal açıdan, makro ve mikro düzeyde inceler.

Genetik: Kalıtımın temelinde yatan yapıları, fiziksel ve biyokimyasal süreçleri inceler.

Biyofizik: Biyolojik olayları fiziksel temelde inceler.

Biyokimya: Biyolojik olayları kimyasal temelde inceler.

Moleküler biyoloji: Canlılardaki olayları moleküler düzeyde ve çoğunlukla biyokimyasal süreçler açısından inceler.

Bilişsel nörobilim: Bu dal, sadece biyolojik bilimleri içermez. Bilişsel nörobilim insanın karmaşık bilgi işlemleme sürecini modellemede yardımcı olabilecek bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliğini de içerir. Bu bilim dalı ayrıca bilgi işlemleme konusunda elde edilen verileri analiz eden istatistiği ve bu dalla ilişkili matematiği de içerir.

avukat Çaylak Yanıtın girişi : on 10 Kasım 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.