Rehberliğin Diğer Alanlarla İlişkisi

Rehberlik hizmetinin diğer alanlar, bilimlerle olan ilişkisi nasıldır? Açıklar mısınız.

Barbie Doktor Soruldu on 13 Aralık 2016 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

REHBERLİĞİN ÖĞRETİMLE OLAN İLİŞKİSİ

REHBERLİĞİN PSİKOLOJİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

REHBERLİĞİN SOSYOLOJİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

REHBERLİĞİN FELSEFE İLE OLAN İLİŞKİSİ

Rehberlik – Sosyal Psikoloji İlişkisi

Toplumdaki grupların yapısı ve dinamikliği, bireyin grup içindeki davranışları, iletişim, gruba uyum gibi konuları inceleyen sosyal psikoloji bu konularla ilgili elde ettiği bilgilerle rehberliğe katkı sağlamaktadır.

Rehberlik – Antropoloji İlişkisi

Toplumların kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. Rehberlik bireylerin içinde yaşadığı ve büyüdüğü kültürel çevreden ne derecede etkilendiğini ve bunların onların davranışlarını nasıl etkilediği vb. konularda antropoloji biliminin elde ettiği verilerden yararlanmaktadır.

Rehberlik – Ekonomi İlişkisi

Toplumların insan gücü ihtiyacı, iş ve meslek hayatında meydana gelen değişimler gibi birçok konuda bilgileri ekonomi bilimi sağlar. Rehberlik hizmetlerinde bireylerin iş ve meslek seçimine yardımcı olmak söz konusu olduğu için ekonominin verilerinden yararlanılır.

Rehberlik – Eğitim Bilimleri İlişkisi

Toplum tarafından oluşturulmuş okul örgütü, programları, amaçları ve yöntemlerine ilişkin bilgileri rehberliğe eğitim bilimleri sağlamaktadır.

YengecKemal Yardımsever Yanıtın girişi : on 13 Aralık 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.