Rehberlik İlkeleri (Maddeler halinde)

KPSS çalışmalarına kolaylık olması için Maddeler halinde rehberlik ilkelerini yazar mısınız?

Papua Yardımsever Soruldu on 12 Aralık 2016 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Rehberlik İlkeleri

1. Rehberlikte bireye ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır.

2. Rehberlik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz Ve tamamlayıcı bir parçasını oluşturur.

3. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır.

4. Toplumsal durumu ile ruhsal uyumu ne olursa olsun, her birey değerlidir.

5. Rehberlik uygulamaları öğrenci odaklıdır, ancak öğrenci ile sınırlı değildir.

6. Rehberlikte süreklilik esastır.

7. Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır.

8. Rehberlik hizmetleri okulda öğrenci ile ilişkili tüm kişilerin iş birliği ile gerçekleşir.

9. Özerklik, insan gelişimine ve mutluluğuna en uygun düşen bir yaşama ilkesidir.

10. Rehberlik çalışmalarının okuldaki tüm öğrencileri kapsaması gerekir.

11. Rehberlik tekniklerinden uzmanlık gerektirenleri öğretmenler uygulayamaz.

12. Tek tip bir rehberlik programı yoktur. Her okul öğrencilerinin gereksinimlerini ve olanaklarını göz önüne alarak rehberlik programını hazırlar.

13. Rehberlik, demokratik toplumun değerlerinden ve bireylerin gereksinimlerinden doğmaktadır.

14. Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır.

15. Öğrenciler hakkında elde edilen ve gizli sayılabilecek özel bilgilerin öğrenci toplu dosyalarına yazılması uygun değildir.

16. Rehberlik hizmetleri, plânlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.

17. Bireyler, kendilerine yardım edildiği takdirde problemlerine çözüm yolu bulabilme gücüne sahiptirler.

18. Yeteri kadar olgun olmadıklarından, kendilerine uygun seçimi yapamayacakları düşüncesi ile öğrencilere doğrudan doğruya en uygun seçimin hangisi olduğunu göstermek rehberlik anlayışı ile bağdaşmaz.

19. Her okuldaki rehberlik uygulamaları, öğrenci gereksinmeleri ve problemleri üzerinde daha önceden yapılmış inceleme ve gözlem sonuçlarına göre programlanmalıdır.

20. Rehberlik, öğrencinin tüm yönleri ile gelişmesini esas alır.

21. Öğrencilerden ancak kendi yetenekleri ölçüsünde başarı beklenir.

22. Çocuklarının en uygun bir düzeyde gelişmesi için okul, ailelere yardım etmelidir.

23. Rehberlik, bu alanda yetişmiş uzman personel kullanmayı gerektirir.

24. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programında yer alan çalışmaların nasıl, ne zaman ve kimler tarafından sürdürüleceği bir plâna bağlanmalıdır.

25. Rehberlik uygulamaları öğrenci odaklıdır, ancak öğrenci ile sınırlı değildir.

26. Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.

18 Yardımsever Yanıtın girişi : on 12 Aralık 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.