Şair Nesimi Kimdir?

Şair Nesimi hakkında bilgi verirmisiniz…

AnneBoleyn Çaylak Soruldu on 28 Ekim 2015 Kategori : Biyografi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır
En iyi cevap

NESÎMÎ (?- 1418)

Türkçenin Azerî diyeleğiyle yazan büyük bîr şairdir. Asıl adı Imadettin’dir. Bağdat’ta, ya da Diyarbakır’da doğduğu sanılıyor. Anadolu’ya gelerek Hurûfî tarikatinin kurucusu Şeyh Fazlullah’ın en ilerî gelen müridi oldu, şeyhi adına müthiş bîr propagandaya girişti. Bu tarikat Sünnî mezhebine karşı olduğu için, Nesîmî, Mısır-Suriye Türk-Memlûk İmparatorluğunun Halep saltanat naibi Yaşbey’in em riyle Halep’te derisi yüzdürülerek idam edildi.

Nesîmî bir Türkçe, bir de Farsça divan bırakmıştır. Şiirlerinde tasavvufi Tanrı sevgisini dile getirir. Nesîmî, başta Fuzûlî olmak üzere bütün klâsik ve mutasavvıf Türk şairlerini büyük ölçüde etkilemiştir.

bististanbul Çaylak Yanıtın girişi : on 28 Ekim 2015.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.