Seçmecilik Nedir?

Seçmecilik ya da diğer adı ile eklektizm nedir

IMF Çaylak Soruldu on 6 Şubat 2016 Kategori : Felsefe.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Felsefede, çeşitli, hattâ birbirine karşıt öğretilerden seçilmiş görüşleri bir araya toplayan bir düşünme yoludur. Bu yolu güdenler, her hangi bir öğretiyi, çığırı benimsemeden, çeşitli görüşler arasında bir seçme yaparlar, bunları kararak toplu bir görüşe ulaşmaya çalışırlar.

XIX. yüzyılda ortaya çıkan bu felsefe görüşünü Fransız filozofu Victor Cousin geliştirmiştir. Cousin’e göre, bütün felsefe tarihinde başlıca dört düşünme düzeni görülmüş, bunlar boyuna birbirleriyle çarpışıp birbirinin yerini almaya çalışmıştır:
1) İdealizm;
2) Sansüalizm;
3) Skeptisizm;
4) Mistisizm.

Felsefe biliminin gelişmesi, ilerlemesi bu karşıt görüşlerin birbiriyle kaynaşmasına bağlıdır, Bunun için, hiçbir görüşe saplanıp kalmamalı, hepsinin içinden akla yakınını seçip almalıdır.

karsiyakali Yardımsever Yanıtın girişi : on 6 Şubat 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.