Şeyh Sait İsyanı neden çıktı?

Şeyh Sait İsyanı neden çıktı? Şeyh Sait isyanının sonuçları nelerdir? Maddeler halinde yazar mısınız.

Kedi Bilgili Soruldu on 5 Ocak 2018 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

ŞEYH SAİT İSYANI (13 Şubat 1925)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kuranların Mustafa Kemal Atatürk’e karşı gelmelerinde etkili nedenlerden birisi de iktidara gelmek istemeleriydi. Bu kişiler saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasına tepkili olan kesimlerin oyunu alabilmek için “Parti din inançlarına saygılıdır.” sloganını kullanıyorlardı. Gerçekte bu durum “Laik devlet” anlayışına aykırı bir politikaydı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yaşanan gerilimlerle bu partinin izlediği politikalar İngiltere’nin işine yaramaktaydı. Çünkü bu süreçte İngiltere’yle Musul sorunu görüşülmekteydi, İngiltere’nin amacı; doğu bölgelerimizde bir isyan çıkararak yeni Türk Devleti’ni yıpratmaktı. Böylece İngiltere’nin kışkırtmaları sonucu Şeyh Sait isyanı çıktı.

Fethi Okyar başkanlığındaki hükümet isyanı bastırmakta başarılı olamadı. İsmet inönü hükümeti kuruldu. Bu hükümet isyanı bastırmak için “Takrir-i Sükûn Kanunu”nu meclisten çıkarttı (14 Mart 1925). Aynı gün Ankara’da ve ayaklanma bölgesinde İstiklâl Mahkemeleri kuruldu. Ayrıca bölgesel seferberlik ilan edildi, isyanlar bastırıldı. İsyancılar Takrir-i Sükûn Kanunu doğrultusunda İstiklâl Mahkemeleri’nde yargılanarak cezalandırıldı.

Sonuçları

♦ Cumhuriyet rejimine yönelik eleştiriler yasaklandı.

♦ Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

♦ Mustafa Kemal Atatürk düşündüğü devrimleri gerçekleştirme ortamı buldu.

♦ İstanbul’daki gerici muhalif basın disipline edildi.

♦ Çoğulcu parlamenter düzene tüm kurallarıyla henüz geçilemeyeceği anlaşıldı.

♦ Türkiye Musul görüşmelerinde zayıf duruma düştü. Musul üzerine yapmayı planladığı askeri harekâtı yapamadı ve İngiltere amacına ulaştı.

♦ Çok partili hayata geçişin ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

nescafe Yardımsever Yanıtın girişi : on 5 Ocak 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.