Seyyid Vehbi Kimdir?

Şair seyyid Vehbi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Kamyoncu Çaylak Soruldu on 24 Ocak 2017 Kategori : Biyografi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Seyyid Vehbi (Ölümü: 1736)

Lâle Devri’nin ünlü şairlerindendir. Asıl adı Hüseyin’dir. Sünbülzâde Vehbî’den ayırmak için «Vehbî-l Kadîm = Eski Vehbî» de denilmiştir.
İstanbul’da doğdu. Babası Kadı Hacı Ahmet Efendi gibi ilmiye mesleğine girdi. Müderris (profesör), kadı oldu. Görevle Arap ülkelerinde bulundu. Lâle Devrî’nden 6 yıl sonra istanbul’da öldü. Cerrahpaşa’da Cambazîye Mescidi’ne gömüldü. Divanı, küçük, takat üstatça şiirlerle doludur. III. Ahmet’in pek iltifatını kazanmıştı. «Sûr-Nâme-i Hümâ-yûn»u klâsik Türk nesrinin seçkin eserlerindendir. Bu eser Lâle Devri eğlencelerini ve hayatını ayrıntıları ile gözümüze serer.

Sihirli Çaylak Yanıtın girişi : on 24 Ocak 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.