Sinop Kalesi’nin Tarihçesi

Sinop kalesinin tarihçesi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Barbie Doktor Soruldu on 16 Mart 2015 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Sinop Kalesi. — Çok eski çağlardan kalma bir kaledir. Tarihi Hitit devrine kadar uzanır. Bugünkü kaleyi Pontos Kralı IV. Mithridates M. Ö. 72 yılında yaptırmıştır.

Sinop Kalesi’nin batı yüzü ile Türkler’e ait eserlerin bulunduğu içkalenin bazı kısımları harap olmuş, limana bakan yüzündeki sûrlar, burçlar az çok eski durumunda kalmıştır. Kalenin doğu, kuzey, güney kısımlarında Türkler’den kalma yazıtlara daha çok rastlanır.

Kalenin kara kısmı, geniş bir savunma hen-değiyle berkitilmiştir. Kalenin vaktiyle 4 kapısı vardı: Güneyde Kara Kapısı, doğuda iskele Kapısı, kuzeyde kale ile deniz arasındaki düzlüğe açılan Ova Kapısı, gene denize bakan Batı Kapısı. Eskiden Sinop’un kale himayesinde bir de tersanesi vardı.

Sinop Kalesi, Osmanlılar devrinde zindan olarak kullanılmış, İstanbul’dan birçok siyasi suçlular oraya sürülmüştü. Cumhuriyet devrinde bu zindan modern bir cezaevi haline getirilmiştir. Bugün Sinop Bölge Cezaevi’ndeki mahkûmlara birtakım el işleri öğretilmekte, bunların yaptıkları eserler yurdun her yanında rağbet görmektedir.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 16 Mart 2015.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.