Sosyalleşme nedir?

Sosyolojide sosyalleşme nedir? Kısaca açıklar mısınız?

Angara Bilgili Soruldu on 5 Mayıs 2016 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Sosyalleşme: Sosyalleşme, bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürel modellerini içselleştirmesini sağlayan bir süreçtir. Sosyalleşme karşılıklı etkileşim sonucunda gerçekleşir. Sosyalleşme ile öğrenilen normlar da bireyin hareket alanını belirler. Birey toplumsallaşma sayesinde toplumda nerede yer aldığını ve nasıl davranması gerektiğini öğrenir. Aile tüm toplumlarda temel toplumsallaşma aracıdır. Yine arkadaş grupları, okullar da çocuğun ya da gencin sosyalleşmesinde etkilidir. Medya, kitle iletişim araçları, sinema vb. gibi unsurlar da sosyalleşmeyi etkileyen unsurlardandır.

Örneğin sinema; halk eğitiminde, belli bir kültürün norm, tutum ve değer yargılarını eleştirip, övmek veya yermek suretiyle haber verici bir görev yapmaktadır. Bu, kitleleri oluşturan bireylerin bilgisini artırıcı bir rol oynamaktadır.

mehmetyavas Bilgili Yanıtın girişi : on 5 Mayıs 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.