Sosyolojinin Konusu nedir? Amaçları nelerdir?

Sosyolojinin konusu nedir? Sosyolojinin amaçlarını maddeler halinde yazar mısınız?

Annam Çaylak Soruldu on 4 Aralık 2014 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Sosyolojinin Konusu

Sosyoloji; toplumsal ilişkiler sonucu ortaya çıkan toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri ve toplumsal yapının değişiminde etkili olan faktörleri araştıran bilim dalıdır.

Sosyolojinin Genel Amaçları

1. Toplumları içinde bulundukları yer ve zamana göre nesnel ve somut koşullarıyla anlamak

2. Toplumların tarihsel nelisim sürecindeki değişimini yaratan etkenleri araştırmak

3. Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptayıp genellemelere ulaşmak

4. Toplumsal değişme süreciyle ilgili öngörülerde bulunmak

Barbie Doktor Yanıtın girişi : on 4 Aralık 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.