Soyadı Kanunun Kabulü Hangi İlkeye Girer

Soyadı kanununun kabulü hangi ilkeye girer? Kısaca açıklar mısınız?

arikusu Çaylak Soruldu on 20 Ekim 2019 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Soyadı Kanunun Kabulü

Eskiden Türklerin soyunu belirtmeye yarayan özel adları vardı. Bu adlar sayesinde herkes soyunu ve sopunu bilirdi. İslâmiyetin kabulünden sonra bu gelenek bırakıldı.

Bu durum karışıklığa yol açmaktaydı, özellikle devletin nüfus kayıtlarında görülüyordu bu karışıklık, örneğin bir nüfus kütüğünde yazılı yüzlerce «Ahmet» vardı. Bu «Ahmet»leri birbirinden ayırmak zordu. Memurların zamanlarının çoğu buna harcanıyordu, öte yandan, yurttaşlar da kendi soyundan gelenleri tanımakta ve bulmakta zorluk çekiyordu.

Bu karışıklığı önlemek için 21 Haziran 1934 tarihinden bir soyadı yasası çıkarıldı. Yasaya göre herkes, kendine bir Türkçe soyadı seçti. Çıkarılan soyadı yasası ile, eski bir Türk geleneği yeniden canlandırılmış oldu.

Soyadı yasası çıkmadan önce halk Mustafa Kemal’e «Gazi», «Gazi Paşa» ya da «Gazi Mustafa Kemal» derdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 26 Kasım 1934 tarihinde çıkardığı özel yasa ile Mustafa Kemal’e «Atatürk» soyadını verdi. Çok güzel ve anlamlı olan bu soyadını Mustafa Kemal gibi halk da çok beğendi. Bundan sonra herkes O’na «Atatürk» demeye başladı.

Atatürk'ün Nüfus Cüzdanı

ankara Çaylak Yanıtın girişi : on 20 Ekim 2019.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.