Tiyatro hakkında kısaca bilgi verir misiniz

Tiyatro hakkında kısa bilgi gerekiyor? Tiyatro türleri ve özellikleri lütfenn

mahmut Çaylak Soruldu on 10 Kasım 2014 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Tiyatro kelimesinin üç anlamı vardır: a) Olayları sahnede canlandırmak için yazılan eserler, b) Tiyatro eserini sahnede canlandırma sanatı, c) Tiyatro eserinin oynandığı yapı.

Başlıca üç tiyatro eseri vardır: a) Acıklı, b) Gülünçtü, c) Müzikli tiyatro eserleri. İnsanların acıma duygularını harekete getiren, sonu mutlaka büyük facialarla biten eserleri birinci bölüme, amacı güldürme olan eserleri ikinci bölüme, müzikle söylenerek oynanan eserleri de üçüncü bölüme sokabiliriz. Birinci bölümdekiler trajedi, dram, melodram; ikinci bölümdekiler karakter komedisi, töre komedisi, entrika komedisi, vodvi», üçüncü bölümdekiler ise, opera acıklı operet ,güldürücü opera-komiktir.

Tiyatro türü, eski Yunanistan’da, Bağbozumu Tanrısı Diyonisos şerefine yapılan dinî törenlerden doğmuştur. Bu törenlerde keçi kılığına giren bir koro tarafından şiirler, şarkı halinde okunur ve dansedilirdi. M.Ö. VI. yüzyılda bu törenlerde, koronun dışında bırakılan bir kişi aktör, koro ile konuşturulmuş ve böylece ilk tiyatro eseri doğmuştur. Büyük trajedi şairi Aşilos, aktörlerin sayısını ikiye çıkararak gerçek tiyqtronun temelini atmıştır.

Tiyatro türü, zamanla bir çok değişiklikler göstererek gelişmiş ve halk tarafından çok tutulan bir edebî tür haline gelmiştir.

Dünyanın en tanınmış tiyatro yazarları Sofokles, Öri-pides, Korney, Rasin, Molyer, Şekspir, V. Hugo, Göte, Şiiler.

Türk edebiyatında ise, Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Müsahipzade Celâl, Reşat Nuri Güntekin, Cevat Fehmi Başkut, Faruk Nafiz Çamlıbel, Haldun Taner, Cahit Atay, v.s. dir.

BİRAZ DAHA AYRINTI İÇİN BURAYI ZİYARET EDİN

avukat Çaylak Yanıtın girişi : on 10 Kasım 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.