Toplumsal değişmeyle ilgili temel kavramlar

Toplumsal değişmeyle ilgili kavramlar, evrim, toplumsal ilerleme, toplumsal gelişme, ihtilal, inkılap nedir, açıklayınız.

hulk Doktor Soruldu on 8 Aralık 2014 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Toplumsal değişmeyle ilgili temel kavramlar

Evrim: Toplumların tarihsel süreçte belirli aşamalardan geçerek yavaş yavaş yaşadıkları değişme sürecidir. Daha iyiye, daha güçlüye, daha mükemmele doğru bir değişmedir. Uzun bir zaman süreci boyunca meydana gelen olgunlaşmadır. Örneğin; toplumların tarih içinde sırasıyla göçebe, avcılık ve toplayıcılık, yerleşik tarım ve çobanlık, zanaatçılık ve ticaret aşamalarından geçerek sanayi aşamasına ulaşması evrimdir.

Toplumsal İlerleme: Toplumun bir yönünde iyiye ve mükemmele doğru olan değişmedir.

Toplumsal Gelişme: Toplumun eğitim, hukuk, sağlık gibi birçok kurumunda olumlu yönde değişmelerin meydana gelmesidir.

İhtilâl (Devrim): iktidarda bulunan yani yönetimi elinde bulunduran gruba karşı başka bir grubun ya da toplumun büyük bir bölümünün farklı bir rejim isteğiyle harekete geçmesidir. İhtilâl sonucunda mevcut düzen kökten değişir.

İnkılâp: Eskimiş sosyal, ekonomik ve kültürel kurumların yerine çağdaş olanları getirmektir. Var olan değere yeni bir yorum getirmektir.

banyoperdesi Çaylak Yanıtın girişi : on 8 Aralık 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.