Türk kültürü ve genel özellikleri

Türk kültürü ve genel özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.

banyoperdesi Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2015 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Türk Kültürü

Türk kültürü ilk ortaya çıktığı, oluştuğu, yayıldığı bölge olan Orta Asya’da Çin, Hint ve Tibet kültürleri ile komşuydu. Bu nedenle özellikle Çin ve Hint kültürlerinden etkilenmiştir. Uygurlar döneminde yerleşik yaşama geçmeleri, maniheizm inancı kültürlerinde değişikliklerin görülmesine neden olmuştur.

Çeşitli doğal ve beşeri nedenlerle Orta Asya’dan göç eden Türkler, Anadolu’ya gelip yerleştiklerinde İran -Pers kültürü, islam kültürü ile Avrupa kültürünün kökeni kabul edilen Yunan kültürü ile komşu olmuşlardır. Türk kültürü tüm bu kültürlerden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir.

Türkler yaşadıkları tüm coğrafyalarda çeşitli kültürel değerler bırakmışlardır. Orta Asya’da bozkır kültürünün temel simgelerinden olan atı çok iyi kullanmışlardır. Yerleşik yaşama geçtiklerinde de çok değerli mimari eserler, sanat eserleri meydana getirmişlerdir.

Bu eserlerin örneklerini Orta ve Doğu Asya ülkelerinden başlayıp Bosna – Hersek, Macaristan’a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada görmek mümkündür.

Türk Kültürünün Genel Özellikleri

1. Çok köklü ve eski olması

2. İlk ortaya çıktığı bölgenin coğrafi konumuna ve denizden uzak olmasına bağlı olarak karasallık etkisinin fazla olması

3. Hem göçebe hem yerleşik özellikleri taşıması

4. Tarım ve hayvancılığın çok önemli olması

5. İnsan sevgisini ve dünya barışını temel alması

biyolog Bilgili Yanıtın girişi : on 22 Şubat 2015.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.