Urfi Kimdir?

İranlı bir şair olan Urfi ile ilgili bilgi verir misiniz

sungerbob Çaylak Soruldu on 10 Ocak 2017 Kategori : Biyografi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

URFİ ( 1555 – 1591 )

Büyük İran şairi. Safevîler çağında yetişmiştir; İran şiirinin son dev şairidir Şirazlı’ dır. Once «Seydî» sonradan «Urfî» takma adını alınıştır.

iran’da lâyık olduğu değeri görmediğim Sanan Urfî, 1585’te Hindistan’a gitti. Agra da Timur-Oğulları’ndan Türk İmparatoru Ekber Şah ve veziri Abdürrahim Han tarafından korundu. 36 yaşında zehirlenerek öldü Daha genç yaşında ünü bütün İslâm dünyacını tutan Urff, son derece mağrurdu Divanında kasideler, gazeller, kıtalar ve rubâîler vardır; ayrıca 3 mesnevi (manzum roman) ve bir mensur risale yazmıştır. Divanı pek çok kereler basılmış, 1887’de İngilizce’ye çevrilmiştir.

Iran ve Urdû şiiri yanında Türk şiirinde de etkisi büyük olmuştur; Nef’î, ilk kasidelerinde aralarında ancak bir kuşak fark olan Urfî’yi örnek almıştır.

AdemEfendi Çaylak Yanıtın girişi : on 10 Ocak 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.