Veto Ne Demek?

Veto ne demek? Veto ne anlama gelir?

TunelSolucan Çaylak Soruldu on 25 Ocak 2017 Kategori : Sözlük.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Lâtince «menediyorum» anlamına gelen bir sözdür. Bir siyasi görüşme sırasında varılan kararın icrasını durdurmak için kullanılan. menfi oya denir. Veto, mutlak olabildiği gibi şartlı da olabilir, iç ve dış siyaset hayatında veto kullanılabilir.

Meselâ Türkiye cumhurbaşkanının veto hakkı vardır. Cumhurbaşkanı meclisten geçen bir kanunu tasdik etmiyebilir. Bu takdirde meclis o kanunu yeniden görüşmek zorundadır. Eğer ikinci görüşmede kanun büyük bir çoğunlukla kabul edilirse ancak o zaman kesinleşir. Durum A. B. D.’nde de aynıdır.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtında da vetonun büyük rolü vardır, üye devletlerden A. B D., Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin’in alınan kararları veto etme hakkı vardır. Bu yüzünden Birleşmiş Milletler’de bugüne kadar çeşitli anlaşmazlıklar çıkmıştır.

Syilan Çaylak Yanıtın girişi : on 25 Ocak 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.