Watson ile Guthrie’nin karşılaştırmasını yapar mısınız?

Öğrenme psikolojisinde Watson ile Guthrie’nin bitişiklik kuramlarını karşılaştırınız.

Midyekabugu Yardımsever Soruldu on 10 Şubat 2018 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

WATSON VE GUTHRİE’NİN KARŞILAŞTIRILMASI

1. Watson’un bitişiklikten kastettiği, nötr uyarıcı ile şartsız uyarıcının peş peşe verilmesidir. Yani uyarıcı-uyarıcı bitişikliği vardır. Guthrie’ye göre ise bitişiklik, uyarıcı ile organizmanın tepkisi arasındaki bağdır. Diğer bir ifadeyle, organizma bir uyarıcıya karşı tepkide bulunur, daha sonra o uyarıcıyı tekrar gördüğünde aynı tepkiyi verir. Bu tip bitişiklik, uyarıcı-tepki bitişikliğidir, iki kuram arasındaki farkı sınav kaygısı ile ilgili bir örnekle daha açık hale getirebiliriz. Öğrenci için ilk başlarda sınav nötr uyarıcı iken başarısızlık duygusu ile (şartsız uyarıcı) eşleşmesi sonucu sınav şartlı uyarıcı haline gelir. Burada sınav ile başarısızlık duygusunun eşleşmesi uyarıcı-uyarıcı bitişikliğidir ve Watson’un tarif ettiği bitişiklik grubuna girmektedir. Guthrie’nin bitişikliği ise biraz farklıdır. O’na göre bir öğrenci sınava girip başarısız olduğunda artık sınav kaygısı yaşamaya başlar. Bundan sonra ne zaman aynı uyarıcı ile (sınavla) karşılaşsa kaygı (şartlı tepki) yaşamaya başlar. Burada İse uyarıcı-tepki bitişikliği söz konudur.

2. Her ikisi de öğrenme de pekiştirmeyi önemli bir etken olarak görmemişlerdir.

3. Her ikisi de sonunculuk İlkesine önem verir. Ancak Watson, davranışların öğrenilmesinde tekrara (sıklık ilkesi) önem verirken, Guthrie tek deneme ilkesine vurgu yapar.

4. Her ikisi de insan davranışlarını adeta mekanik bir davranış olarak almışlardır.

5. Watson özellikle psikolojinin pozitif bir bilim dalı olarak gelişiminde, Guthrie ise istenmeyen alışkanlıkları değiştirmek için önerdiği yöntemlerle uygulama alanında önemli etkiler yapmışlardır.

Papua Yardımsever Yanıtın girişi : on 10 Şubat 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.