Soru Sıfatı İle İlgili Cümle Kurma, Örnek Cümleler, Soru Sıfatı Konu Anlatımı

0
Advertisement

İçinde soru sıfatı bulunan cümle örnekleri. Soru sıfatı ile ilgili cümleler, cümle örnekleri. Soru sıfatı nedir, konu anlatımı, açıklaması.

soru

Kaynak: pixabay.com

 1. Bu sene kaçıncı sınıfa geçtin?
 2. Hangi okula gidiyorsun?
 3. Neredeki eşyalar sana aitti?
 4. Sınavda nasıl sorular çıktı?
 5. Nasıl bir sevgi bir insana bunları yaptırabilir?
 6. Hangi çocuk, sözleriyle canını sıktı?
 7. Okula giderken hangi ayakkabıyı giyeceksin?
 8. Nasıl bir karne getirseydim mutlu olurdun?
 9. Eviniz kaçıncı sokakta yer alıyor?
 10. Herkese kaçar elma dağıttın?
 11. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz, aklım almıyor.
 12. Her konu için kaçar dakika ayırdınız?
 13. Tıp fakültesini kazanabilmem için kaç soru çözmeliyim?
 14. Partiye kaç kişi davet ettin?
 15. Tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?
 16. Hangi kitabın etkisinde kaldın?
 17. Bu kitapları neredeki kitapçıdan bulabilirim?

Soru Sıfatı Konu Anlatımı

Soru sıfatları adları soru yönünden belirten sözcüklerdir. Türkiye Türkçesinde tüm soru sözcükleri bir adla birlikte kullanılarak, adı belirtebilirler. Adları soru yönünden belirtmeye yarayan soru sözcükleri genellikle ne, neden, nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi gibi sözcükler ve başkaları olabilir:

SORU SIFATLARINA ÖRNEKLER
 • “Neden haberiniz olacak ?”
 • “Hangi kahramanlığından dolayı resmini bastılar acaba ?”
 • “Kaç liralık makbuz kesilecek ?”
 • “Kimin ve neyin masrafını görmez ki zaten, bu sinyor ?”
 • “Kimse ne olacağımı, ne iş tutacağımı bilmiyordu.”
 • “Cemal Bey… Hem bu nasıl isimdi ?”

Sıfat Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Sıfat”
  1. isim Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği
  “Başvezir sıfatıyla hükûmet işlerini idare eder.” – R. H. Karay
  2. dil bilgisi Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad
  “Beyaz (ev), güzel (çocuk), beş (gün), bu (kitap) gibi.”
  3. Yüz, kılık ve dış görünüş
  “Takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla mühimsediği yoktu.” – F. R. Atay
 • “sıfat-fiil ”
  Fiilden -en, -r, -ecek vb. eklerle türetilmiş ad ve sıfat görevinde kullanılan kelimeler, ortaç, durum ortacı, partisip
  “gelecek hafta, gelen gideni aratır, çıkar yol.”
 • “sıfat takımı ”
  Bir cümlede sıfatların oluşturduğu ayrı ayrı ögeler
 • “sıfat tamlaması ”
  Sıfatların kendilerinden sonra gelen bir adı niteleyerek veya belirterek kurduğu tamlama
  “Beyaz ev. Hangi kız?”
 • “belgisiz sıfat ”
  Belirsizlik sıfatı
 • “pekiştirmeli sıfat ”
  Türkçede çoğu kez sıfatın, bazen de adın ilk hecesindeki ünlünün, baştaki ünsüzle birlikte, -p, -m-, -r-, -s- ünsüzlerinden biriyle veya ünlü ile başlayan bir adın veya sıfatın yalnız -p- ünsüzüyle kapatılmasıyla ortaya çıkan hecenin, aynı sıfatın veya adın başına eklenmesiyle kurulan kelime
  “kıpkırmızı (kıp kırmızı), mosmor (mos-mor), tertemiz (ter-temiz), yemyeşil (yem-yeşil).”
 • “türemiş sıfat ”
  Yapım ekiyle türetilmiş sıfat: akıl-lı (çocuk), sarı-şın (kız) gibi
 • “yalın sıfat ”
  Birleşik olmayan ve yapım eki almamış sıfat
 • “belirsizlik sıfatı ”
  Adları yaklaşık, kabataslak belirten sıfat, belgisiz sıfat: bazı, birkaç, her, birtakım, filan vb
 • “belirtme sıfatı ”
  Bir adı gösterme, soru, sayı veya belirsizlik bakımlarından belirten sıfat: Bu (kapı), birinci (dönem), kaç (öğrenci?), hangi (ev?), üç (çocuk) gibi
 • “gösterme sıfatı ”
  İşaret sıfatı
 • “işaret sıfatı ”
  Bir cismi gösterme yoluyla belirten sıfat, gösterme sıfatı: Bu kitap, şu adam, o çocuk gibi
 • “niteleme sıfatı ”
  Bir adı niteleyen sıfat
  “Yeşil elbise. Güzel kız.”
 • “sayı sıfatı ”
  Adı sayı kavramı bakımından belirten sıfat
  “Beş gün. Yarım yumurta.”
 • “sıra sayı sıfatı ”
  Bir şeyin diziliş veya aşamadaki sırasını bildiren sıfat
  “Üçüncü yol. Beşinci gün. İkinci sınıf.”
 • “soru sıfatı ”
  Adı soru yoluyla belirten sıfat
 • “üleştirme sıfatı ”
  Paylaştırma kavramı veren, -ar, -er, -şer ekiyle sağlanan sıfat: Otuzar kitap. Birer elma. İkişer kalem. Altışar lira gibi


Leave A Reply