Sorumluluk Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Sorumluluk ne anlama gelir? Sorumluluk kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet
“Babam bütün sorumluluğu üzerine aldı.” – M. Yesari
sorumluluk yüklenmek
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
“Eskiciye düşen sorumluluk, tanıdık eşyaları sırtlayıp hiç tanımayanlara ulaştırmaktı.” – E. Şafak
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklıya karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olması durumu


Leave A Reply