Sosyal Bilgiler Dersinin Amaçları ve Bize Kazandırdıkları

7
Advertisement

Tüm öğrencilerin gördükleri ya da görecekleri Sosyal Bilgiler dersinin amacı ve kapsamı hakkında bilgiler. Sosyal Bilgiler bireye ne öğretir / kazandırır?

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Dersinin Amaçları ve Bize Kazandırdıkları

Sosyal Bilgiler dersi bu dersi gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar esnasında kullanması gereken becerileri aşılamayı amaçlayan bir derstir. Sosyal bilgiler dersinin amacı bireyin toplum içerisinde yeterli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasıdır.

Kısaca maddeler halinde Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından bahsedersek;

  1. Sosyal Bilgiler dersi kişiye vatandaşlık ile ilgili sorumluluklarını ve görevlerini kazandırır
  2. Türk milletine ve Türk ordusuna karşı olan sevgilerini pekiştirir ve güven duygusu yaratır.
  3. Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk’ün çizdiği yolda kişinin ilerlemesini sağlar ve Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini aşılar.
  4. Devletimizin yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel ilkleri hakkında kazanımlar sunar.
  5. Türk tarihi ile ilgili bilgiler verir.
  6. Ülkemizin yanı sıra dünya düzeni ile ilgili bilgiler verir.
  7. Demokrasiyi ve demokratik yaşam tarzı ile saygılı yaşam disiplini aşılar.
  8. Toplumda beraber yaşama ile birlikte gelen sorumluluk, yardımlaşma ve doğru karar verme konuları hakkında bilgiler verir.
  9. Kişilerin birbirlerine olan saygılarının ne  anlam ifade ettiğini anlatır ve kişide empati duygusunu yerleştirir.
  10. Bilim ve Tekniğin yaşamlarındaki ana ilkeler olması için öğrencilerin çağdaş ve modern yaşama adapte edilmesini sağlar.

Advertisement

7 yorum

Leave A Reply