Sosyal bilgiler dersinin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?

0

Sosyal Bilgiler Dersinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi nedir? Sosyal Bilgiler dersi bize ne kazandırır, amacı ve içeriği nedir?

Sosyal bilgiler dersinin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir

Advertisement

Sosyal Bilgiler Dersinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal konuları içeren derslere sosyal bilgiler denir.

Sosyal Bilgiler dersi hak, sorumluluk ve özgürlüklerimizi öğretir. Bizlerin bilgili, donanımlı, demokratik düşünceye sahip, topluma yararlı, düşünmeyi bilen, araştırmacı bireyler olmamıza katkıda bulunur. Böylece toplumsal kişilik kazanmamızı sağlar.

Sosyal bilgiler dersi, Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğu hakkında bilgi verir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün hayata geçirdiği ilke ve inkılaplarla ülkemizin nasıl kalkındığı hakkında bizleri bilgilendirir.

Advertisement

Sosyal bilgiler dersi, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan insanlar hakkında bilgi verir. Bu insanların yaşam biçimleri, gelenekleri, bayramları ve eğlenceleri hakkında bireyleri bilinçlendirir.

Ülkemizde yaşadığımız coğrafyanın yeryüzü şekilleri, iklim şartları, geçim kaynaklarıyla bunların toplum ve insan hayatına olan etkileri sosyal bilgiler dersi sayesinde öğrenilir.

Sosyal bilgiler dersi, ülkemizin kültürü ve tarihi ile ilgili bilgiler verir. Bugünümüzü geçmişe bağlayarak bireyleri milli tarih ve birlik beraberlik konusunda bilinçlendirir.

Her gün sosyal olaylarla iç içe yaşayan pek çok sosyal grubun ve toplumun üyesi olan bizlerin, bunlarla ilgili öğrenmesi gereken pek çok bilgi vardır. Çünkü toplum içinde yaşamak, insana bir takım haklar ve sorumluluklar yükler. Bu hakların, sorumlulukların, özgürlüklerin farkında olmak bizleri etkin vatandaş yapar.

Sosyal Bilgiler Dersinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Sosyal Bilgiler dersi öğrencileri hayata hazırlayan muhteşem bir derstir. Her öğrencinin hayat ile ilgili merak ettiği onlarca soruya ciddi anlamda cevap verebilen bir derstir Sosyal Bilgiler. Sosyal Bilgiler dersi meraklı ve hevesli bir öğrenciyi hem hayata hem de önünde yer alan eğitim hayatına çok güzel bir şekilde hazırlar.

Sosyal bilgiler dersinin hayatımızda yeri ve önemi nedir diye sorulacak olursa ise bu sorunun basit bir yanıtı vardır.  O da bu dersin bizleri gerçek hayata hazırlayan ilk adım olmasıdır.

Advertisement

Sosyal bilgiler öğrenmek, bize aşağıdaki kazanımları sağlar;

→Eleştirel düşünme yeteneğimizi geliştirir.
→Sorun çözme becerimizi arttırır.
→Genel kültürümüzü ve bilgi birikimimizi arttırır.
→Temel hak ve özgürlüklerimizi kavratır.
→Vatandaşlık bilinci ve sorumluluk kazandırır.
→Toplumdaki diğer bireylerle ilişkilerimizin gelişmesini sağlar.
→Toplumsal kurallara uymak alışkanlığı kazandırır.


Leave A Reply