Sosyal Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Sosyal ne anlama gelir? Sosyal kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Toplumsal
“Her çağın kendi idealine göre gördüğü sosyal manalı bazı rüyalar vardır.” – M. Kaplan
Toplumun değişik kesimlerinde hayat standardı, gelir düzeyi vb. birtakım ölçülerin fırsat eşitliği çerçevesinde dikkate alınmasıyla sosyal alanda sağlanan denge durumu
“Anayasamız sosyal devlet, sosyal adalet temel ilkelerine dayanıyor.” – N. Cumalı
Toplum olayları, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim
Sosyal alanda emekçi toplum kesimlerinin çıkarlarının korunması ve üretimi artırmak yanında hakça bölüşümü de ön planda tutan sosyal ve siyasi akım
Bilgilendirme, yardımlaşma, eğlendirme gibi toplum veya grup yararına düzenlenen etkinlik, sosyal faaliyet
İnsanın toplum içindeki yaşama biçimi, sosyal yaşam
İnsanlar arası ilişkilerden doğan ve bir defa olup biten sosyal oluşum
“Sanat eseri, estetik bir değerin taşıyıcısı olduğu kadar bir sosyal olaydır.” – S. Hilav
Sosyal tabaka
“Benim sosyal sınıfımdaki hemcinslerinin bakımlı, alımlı ve mutlu olduklarını sanıyordu.” – A. Kulin
İçinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı toplumun şekil ve çerçevesiyle ilgili dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlık, toplumsal yapı, sosyal bünye
Sosyal demokrasi yanlısı olan kimse
Sosyal etkinlik
Birbirlerinden haberi olan, en az iki insan arasında bir süre devam eden, anlamlı, belirli amaçları bulunan sosyal bağ
“Şehirlerde sokakların toplaşmasından doğan mahalle birimleri, sosyal ilişki bütünlüğü yaşatırdı.” – A. Boysan
Sosyal nitelikli olay
Bir işte ücret karşılığı çalışanların sağlığını, geleceğini güvence altına almak amacıyla kazançlarından bir bölümü kesilerek yapılan sigorta
Yoksul kimselere yiyecek, giyecek, yakacak, tedavi ve ilaç sağlanarak yapılan parasız yardım
Advertisement
Toplumun fertlerini birbirine yaklaştıran, bir arada tutan, toplumun devamını sağlayan temel yargılar, değerler
Ekonomik ve sosyal alanlarda bireylere sosyal güvenlik ve adalet sağlayıcı politikalar üreten devlet modeli
Sosyolojik bakımdan gözlenen değişme ve gelişme
İnsanın toplum içindeki durumu, makamı, yeri
“Sosyal konumları bu kişilerle ahbaplık tesis etmeye yatkın yüksek rütbeli memurlardan isteyebilirlerdi.” – A. Kulin
Zaman içinde insanların oluşturduğu toplumla ilgili sosyal değişim
Bir sosyal pozisyonunun diğer sosyal pozisyona göre işgal ettiği durum
Sosyal hayat
“Yıllar eğlenceli bir sosyal yaşamla dolu dolu geçip gidiyordu.” – A. Kulin
Sosyal konuları içeren bilgiler
Sosyal bakımdan söz konusu olan değişme
Sosyal yapı içerisinde belli yöntem, ilke veya yasalara göre oluşturulan düzen
Sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına alma
Dar gelirliler için özel olarak yapılmış, sağlığa uygun ucuz konut
Toplumun insan davranışlarına etkisini konu edinen bilim dalı
Bir toplumda yaşama biçimi, maddi imkân, öğrenim durumu bakımlarından birbirine benzeyen kişilerin oluşturduğu sınıf, sosyal sınıf


Leave A Reply