Sosyal Sorumluluk Nedir? Sosyal Sorumluluğun Önemi Nedir?

0
Advertisement

Sosyal sorumluluk nedir? Nasıl tanımlanır? Sosyal sorumluluğun önemi nedir? Sosyal sorumluluk projeleri ve işleyişleri ile kişilerin katılımı nasıl ve neden olur?

Sosyal Sorumluluk

Kaynak: pixabay.com

Sosyal sorumluluk kavramı, nüfusun çoğunluğunun refahını dikkate alması gereken belirli tutum ve davranış biçimlerini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Sosyal sorumluluk, basın, kamu görevlileri vb. farklı alanlarda mevcut olabilir.

Kavramı tanımlamaya başlamak

Sosyal sorumluluk kavramının neyi ifade ettiğini daha somut olarak anlamak için onu kelimenin sosyal anlamıyla çerçevelemeliyiz. Bu, bir topluluğun parçası olarak, akranlarımızın refahından hepimizin sorumlu olduğunu belirtmemiz gereken zamandır. Bunun nedeni, ortak refahın günlük, basit eylemler ve aynı rutin birlikte yaşama ile inşa edilmesidir.

Bu makalede atıfta bulunduğumuz sorumluluk, bir kişiye yardım etme veya temel haklarını güvence altına alma olasılığı ile ilgili olacaktır. Örneğin, çalışanlarına mümkün olan en iyi çalışma koşullarını sağlama konusunda sosyal sorumluluğu olan işverenler söz konusu olduğunda bu durum görülebilir. İyi bir vatandaş olmak, kendi iyiliğinize, özellikle de başkalarının iyiliğine bağlılık anlamına gelir.

Faydacı bir bakış açısıyla kavram

Sosyal sorumluluk fikri bizi etik ve ahlaki konulara göndermesine rağmen, içinde faydacı bir nosyon bulabiliriz ve bu böyledir, çünkü bir toplumun parçası olan tüm bireylerin refahının, toplumu etkileyeceği varsayılır. ortak refah ve bu, o topluluğun daha uyumlu çalışmasını sağlayacaktır. Sosyal sorumluluk uygulanmadığında, uyum ve barış içinde bir arada yaşama ile sonuçlanabilecek sonsuz sayıda çatışma olasılığını buluruz.

Farklı sosyal kurumların sorumluluğu

Her ne kadar burada bireysel bir bakış açısıyla sosyal sorumluluk kavramından ve tüm vatandaşların geliştirmesi gereken bağlılıktan bahsediyor olsak da, kurumsal boyutlarını da göz önünde bulundurarak bundan bahsetmek zorundayız. Bu tür bir sorumluluğun bir kişiye değil, bir topluluğu oluşturan farklı kurumlara bağlı olduğu ve her zaman ufukta sosyal refah hedefi ile hareket etmesi gerektiği zamandır.

Advertisement

Toplumun tüm üyelerinin refahını sağlaması gereken farklı kurumlar arasında, halk için ve halk için çalışmak için ortaya çıkan farklı siyasi konumları buluyoruz. Aynı zamanda, basın ve farklı medya gibi kurumlar, iletilen içerik ve bunun nasıl yapıldığı konusunda net bir sosyal sorumluluk üstlenmelidir. Son olarak, STK’lar, eğitim gönüllüleri, dernekler vb. gibi diğer kurumlar da bir topluluğun üyelerine bir düzeyde sosyal sorumluluk borçludur.


Leave A Reply