Sosyal yaşam ve Sosyal yapı Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Sosyal yapı ve sosyal yaşam ile ilgili temel ve genel bilgilerin yer aldığı siyasal yaşam ve olaylar hakkında akademik bilgi veren yazımız.

Siyasal yaşam, siyasal olayların oluş-‘ tuğu sosyal yaşam tarzıdır. Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır.

Siyasal olay ise, ülke yönetimini ilgilendiren olaylardır. Ekonomik çıkarları devlet aracılığı ile gerçekleştirme çabası da siyaset olarak tanımlanmaktadır.

Bir toplumun siyaseti, o toplumun ekonomik yapısının devlet yönetiminde dile gelişidir. Çözümü devlet etkinliği gerektiren her sorun, siyasal bir nitelik taşır. Bu anlamda siyaset yapmak, devlet yönetiminin biçim ve içeriğine karışmak, bunların nasıl olması gerektiği yolunda düşünceler ileri sürmek demektir.

Topluma egemen olan ekonomik düzen, siyasete yansır. Siyaset çok önemli bir üstyapı kurumudur. Altyapının gelişmesinde ve değişmesinde siyasal yaşam büyük çapta etkendir. Siyasal egemenlik olmadan ekonomik düzen geliştirilemez.

Siyasal yaşamı düzenleyen temel kurumlar arasında devlet, hükümet, siyasal partiler yer almaktadır. Bu kurumların nasıl yapılanacağı ülkelerin anayasalarında yer alır. Toplumların siyaset anlayışlarına göre birtakım mevkiler, statüler ve roller belirlenmiştir.

Advertisement

Leave A Reply