Sosyoloji Bilimin Doğuşu

0

Sosyoloji bilimi ne zaman ve nasıl doğmuştur? Sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi ile ilgili bilgi.

Sosyoloji Bilimin Doğuşu;

Sosyoloji yaklaşık yüzelli yıllık bir geçmişi olan yeni bir bilim dalıdır. Fakat toplum üzerine düşünme, yeni bir durum değildir. Örneğin ilk Çağ Yunan filozoflarından Sokrates, Platon ve Aristoteles‘in eserlerinde toplumsal konulara ilişkin görüşler yer almıştır.

Bu dönemdeki filozoflar, var olan toplum yapısıyla ilgilenmemiş, daha çok “ideal olan”, “olması gereken” toplumu aramıştır.

Orta Çağ’ın toplum düşüncesi ise genel olarak din dogmaları dışında bir bilginin olamayacağı yönündedir. Doğa düzeni gibi toplum düzeni de Tanrı tarafından belirlenmiş bir düzendir.

Rönesans’la birlikte dinsel egemenliğin yarattığı statik görüş bozulmuştur. Bu görüşün değişmesindeki ilk ve önemli faktör evren algısında yaşanan devrimsel nitelikteki değişimdir. Rönesans‘la birlikte, insanın dünya üzerindeki yeri gibi konular eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmaya başlanmıştır. Rönesans‘la başlayan bu yenilenme hareketi Reform süreciyle din dışı alanlarda da yayılmış ve Aydınlanma dönemi ile aklın merkeze alındığı dünya görüşü egemen olmaya başlamıştır. Bu da süreç içinde başta doğa bilimlerinin sonra da sosyal bilimlerin doğuşuna ve gelişimine zemin hazırlamıştır.

19. yüzyıl, Batı toplumlarının sanayileşmeyle birlikte büyük değişimler yaşadığı bir yüzyıldır. Toplumsal bunalımların en üst düzeyde olduğu bu dönemde toplumu objektif bir biçimde inceleme düşüncesi oluşmuştur. Bilimsel yöntemlerle toplumsal olayları konu alıp bu olayları yöneten yasaları bulmak ve söz konusu yasalar uyarınca topluma bir düzen vermek fikri ortaya çıkmıştır. Auguste Comte bu fikrin öncülüğünü yapmış Ve bu bilime sosyoloji adını vermiştir.


Leave A Reply