Sosyoloji Bireylere Ne Çağrıştırır?

0

Sosyoloji nedir? Sosyoloji bireylere ne çağrıştırır? Sosyolojinin bireylere çağrıştırdıkları ile ilgili kısa bilgi.

Sosyoloji Bireylere Ne Çağrıştırır?

Sosyoloji yaşamın temel olaylarını başka bir gözle görülmesini ve yorumlanmasını sağlar. Sosyologlar insanların yaşadığı kişisel olayların birbirlerine benzerliklerini ya da farklılıklarını ele alarak daha geniş bir çerçevede inceler. Sosyolojik düşünme bireye oldukça katkı sağlar. Düşünmediği şeyleri düşünmeye başlar.

Advertisement

Böylece kısaca hayata bakış açısı tamamen değişir. Sosyolojik bir bakış açısı kazanır. Toplumsal kuşullarda bireylerin yaşamlarını etkileyen faktörleri görmeye başlar. sosyolojik olarak düşünmek, sosyolojik imgeleminin kullanılması demektir. Sosyolojik imgelem bireysel deneyimlerin toplumsal kurumlar ve toplumların tarihteki konumlarının ilişkilendirilmesi ile ifade edilir. Örnek verecek olursak bir kişinin geç yaşta evlenmesi kişisel bir durumken aynı toplumdaki kişilerin pek çoğu geç yaşta evleniyorsa bu toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun çözülmesi için toplum üzerinde gerekli araştırmaların yapılması gerekir.

Sosyoloji

Sosyoloji, genel olarak kişinin yaşama bakış açısını önemli ölçüde değiştirir. İnsanların yaşadığı iyi ya da kötü olayların daha geniş bir perspektifte bakılmasını sağlar. Bu olayların hem kişiye hem de topluma yansımasını inceler. Bu olaylar arasındaki benzerlikleri ya da farklılıkları inceler. Bu nedenle sosyolojik açıdan düşünmek bireye oldukça fayda sağlar. Dünyanın ya da ülkelerin mükemmel bir düzene veya sisteme ulaşmalarında sosyolojinin etkileri vardır. Sosyolojinin psikoloji üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kişinin yaşadığı psikolojik sorunlar topluma olumlu ya da olumsuz etki edebiliyorsa bu durumda sosyoloji psikolojiyi etkilemeyi başarmıştır.

Advertisement


Leave A Reply