Sosyoloji Hukuk İlişkisi

0

Sosyolojinin hukuk bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji hukuk ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi.

Sosyoloji Hukuk İlişkisi

Sosyoloji – Hukuk

Hukuk; toplum yaşamının düzenli olması ve sürdürülebilmesi için gerekli olan, yaptırım gücü yüksek ve devlet güvencesindeki kurallardan oluşur. Bu kuralları normatif açıdan (nasıl olması gerektiği bakımından) inceleyen bilime de hukuk bilimi denir. Dolayısıyla, kural koyucu (normatif) bir disiplindir. Oysa sosyoloji, pozitif bir bilimdir. Kural koymaz. Değer yargılarında bulunmaz. Sadece olanı olduğu gibi ortaya koymaya çalışır. Bu açıdan hukuk ve sosyoloji farklıdır.

Advertisement

Hukuk, toplumsal değerlerden kaynaklanır. İnsanlar tek başına yaşasaydı hukuk kurallarına gerek olmazdı. Bu nedenle, hukukla ilgili her olay, aynı zamanda toplumsal olaydır ve toplumla ilgili değişmeler hukuku etkiler. Örneğin; suçlar, cezalar, insanların haklarını alması ya da alamaması, adil bir hukuk düzeninin sağlanması hep toplumsal nitelikteki olaylardır. Bu nedenle, sosyoloji hukukla iç içedir ve onun ortaya koyduğu verilerden yararlanır.

Hukuk, insanların huzur ve düzen içinde yaşaması için vardır. Hukuk kuralları özgürlüğümüzü sınırlar ama başkalarının da bize zarar vermesini engeller. Hukuk kuralları, toplumun yapısı bilinmeden ortaya konulamaz. Çünkü, hukuk kuralları insan gereksinimlerine ve günün koşullarına cevap verebildiği ölçüde uzun ömürlü olur. Bu nedenle hukuk, sosyolojiden yararlanmalıdır.

Hukukla sosyoloji ilişkisinden hukuk sosyolojisi adım alan bilim dalı ortaya çıkmıştır. Hukuk sosyolojisi, hukuk kurallarının oluşmasının ve uygulanmasının toplumsal yapıyla ilişkisini ele alır. Kuralların toplumun ahlakı, değerleri, tarihi vb. gibi yapısal öğelerle uyumu ve yeni yaşam koşullarına uygunluğu; sosyolojinin bu alanı tarafından ortaya konur.

Advertisement


Leave A Reply