Sosyoloji Monografi Nedir?

0

Sosyolojik araştırmalarda veri toplama tekniklerinden monografi nedir? Monografi nasıl yapılır? Monografi tekniği hakkında bilgi.

Advertisement
Sosyolojide Monografi

Monografi, sınırları belirlenmiş bir konunun derinlemesine incelenmesi esasına dayanan bir tekniktir. Bu teknikle ele alınan aile, köy gibi toplumsal birim derinlemesine incelenir, ilk kez Le Play tarafından uygulanmıştır. Le Play, bir maden mühendisiydi. Doğa bilimleriyle ilgilendiği için sosyolojinin de doğa bilimlerindeki gibi nesnel sonuçlar ortaya koyması gerektiğini savunmuştur. Le Play, bu amaçla standart bir gözlem aracı geliştirmiştir. Araştırmanın sınırlarını çizen, hangi konularda nelerin araştırılmasının gerektiğini gösteren ve monografi adını alan bir soru cetveli hazırlamıştır. Bu cetvelle araştırma yapan her araştırmacı, birbirine yakın sonuçlar elde edebilecekti. Böylece, ilk sistematik gözlem örneği de oluşturulmuş olmaktaydı.

Le Play, ele alınan konunun araştırılan alana gidilerek tüm boyutlarıyla ortaya konulması gerektiğini savunmuştur. Bunun için de rastgele gözlemler değil, standart bir gözlem aracı gereklidir.

Monografi tekniğinin uygulanacağı grup, o toplumun ya da yörenin tüm özelliklerini yansıtabilmelidir. Araştırmacı; bu grubu iyi tanımalı, onların içinde bulunduğu toplumsal çevrenin özelliklerini iyi bilmelidir.

Le Play, maden işçilerinin aile yapısını incelemiştir. Ona göre, toplumun temel birimi ailedir. Aile bütçesi, ailenin toplumsal etkinliklerinin tümünü göstereceğinden, aile bütçesinde yer alan harcamaların öğrenilmesi, aile yapısıyla ilgili bilgileri verecektir.

Advertisement

Monografi çalışmaları; köy monografileri, kuruluş monografileri ve bireysel monografiler (örnek olaylar) şeklinde yapılabilir. Örneğin; köyler, üye sayısı az dernekler, iş grupları ve bazı örnek olaylar monografi tekniğiyle incelenebilir. Özellikle küçük gruplarda monografi tekniği başarıyla uygulanabilir.


Leave A Reply