Sosyoloji Psikoloji İlişkisi

0

Sosyolojinin psikoloji bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji psikoloji ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi.

Sosyoloji Psikoloji İlişkisi

Sosyoloji – Psikoloji

Psikolojinin konusu insan davranışlarıdır. Sosyolojinin konusu ise toplumdur. Toplum, bireylerden meydana gelir ve onlardan etkilenir. Bireyler de toplumdan ve diğer insanlardan etkilenir. Toplum ve birey arasındaki bu ilişki, sosyoloji ile psikoloji arasındaki ilişkiyi zorunlu kılar. Örneğin; “ergenlik bunalımının” tüm toplumlarda görüldüğü sanılırken bazı toplumlarda görülmediği ortaya çıkmıştır. Ergenlik, çocuklukla yetişkinlik arasında bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmektedir. Oysa bazı kültürlerde böyle bir geçiş dönemine gerek duyulmamakta, çocuk belli bir yaşta hemen yetişkin olarak toplumda yerini almaktadır. Örneğin; kırsal kesimde çocuk çok küçük yaşta evlendirilebilmektedir. Şu hâlde, ergenlik bunalımı, belirli bir kültürün gençlere tanıdığı toplumsal konumla ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece, sadece psikolojik olduğu sanılan bir olayın toplumsal yönü gözler önüne serilmiş olur. Aynı şekilde atasözleri de toplumdan kaynaklanır ve toplumu etkiler. Fakat atasözlerini ilk söyleyen bireydir ve bunlar bireyin psikolojisinden kaynaklanır. Toplumun geneli tarafından kabul görünce toplumsal hâle gelir.

Advertisement

Görülüyor ki sosyoloji ve psikoloji birbiriyle ilişkide bulunmadan tek başlarına var olamaz. Öğrenme, kişilik gelişimi gibi çoğu psikolojik durumun temelinde toplumsal öğeler olması nedeniyle psikoloji sosyolojinin verilerinden yararlanmak durumundadır. Sosyoloji de bireylerin psikolojik durumlarını bilmeden toplumsal olaylara ilişkin genellemeler yapamayacağından psikoloji biliminden yararlanır.

Sosyoloji ve psikoloji ilişkisinden, toplum içindeki birey davranışlarını ele alan sosyal psikoloji ortaya çıkmıştır. Sosyoloji, toplumu bir bütün olarak ele aldığı ve birey davranışlarıyla ilgilenmediği hâlde, sosyal psikoloji daha çok toplum etkisiyle ortaya çıkan birey davranışları üzerinde durur.

Advertisement


Leave A Reply