Sosyoloji Tarih İlişkisi

0

Sosyolojinin tarih bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji tarih ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi.

Sosyoloji Tarih İlişkisi

Sosyoloji – Tarih

Tarih de sosyoloji de toplumu ve toplumsal olayları konu olarak alır. Fakat ele alış yönleri ve biçimleri birbirinden farklıdır. Tarih, geçmişte yer alan olayları yer ve zaman göstererek, belgelere dayandırarak ortaya koyan bilimdir. Tarih, somut toplumsal olayları ele alır. Onları zaman ve yer göstererek kendilerine özgü koşulları içinde ortaya koyar ve düzenler. Sosyoloji ise toplumsal olay ve olguları açıklamaya çalışır. Onları yer ve zamandan bağımsız hâle getirerek nedenlerini ortaya koyup genel yasalara ulaşmaya çalışır. Bu nedenle sosyolog tarihsel olayları genelleştirirken tarihçiler her bir olayın benzersiz özellikleri üzerinde durur. Örneğin; tarih, inkılapları tek tek kendine özgü koşulları içinde inceler. Sosyoloji ise inkılap olgusunun nedenlerini, özelliklerini ve sonuçlarını ortaya koyar. Buna göre bu iki bilimin İlgilendiği toplumsal olaylar da farklılık gösterir. Tarihin ilgi alanına geçmişte gerçekleşmiş ancak bugün olamayan eylemler girerken sosyoloji, hâli hazırda süregelen ya da zamanla değişmeyen genel nitelikli eylemler üzerinde yoğunlaşır.

Advertisement

Her toplumsal olay ya da olgu tarihsel bir nitelik taşır. Her tarihsel olay da toplumsal özellikler gösterir. Bu bakımdan sosyoloji ve tarih ilişki içindedir. Hiçbir toplum; kurumları, kendisine özgü yapısı, dili, dini ve gruplarıyla birdenbire ortaya çıkmamıştır. Onun bir geçmişi vardır ve o geçmiş, bugünü belirlemiştir. Bu nedenle, sosyoloji, toplumsal olay ya da olguların geçmişini bilmek için tarihten yararlanmalıdır.

Tarih de bir tarihsel olayı ele alırken onu ancak sosyolojinin bütünleştirici yaklaşım yoluyla elde ettiği bilgiler aracılığı ile kavrayabilir. Sosyoloji olay ve olgulara, birçok olay ve olgunun ilişki ve etkileşimde olduğu bir bütün olarak yaklaşır. Tek tek olaylarla ilgilenen tarih de parçaların bilgisini, sosyolojinin ele aldığı bütüne dayandırarak konusuna daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşır. Örneğin tarih; sosyolojiden yararlanmadan, ihtilal olgusunun neden, sonuç ve özelliklerini genel olarak bilmeden Fransız İhtilali’ni açıklayamaz.


Leave A Reply