Sosyolojide İdeal Tip Nedir?

0

Sosyolojide ideal tip nedir? İdeal tipin özellikleri nelerdir? Sosyolojide ideal tip hakkında bilgi.

Sosyolojide İdeal Tip

İdeal Tip; sosyal bilimlerde, gözlemlenebilir gerçeklerden türetilen, ama bilerek basitleştirilmiş ve abartılmış olduğu için ayrıntıda gerçeklere uymayan soyut zihinsel tasarımdır. “Kusursuz” anlamında “ideal” olmadığı gibi, bir ortalama da değildir. Mantıksal bir ideal ya da seçilmiş bazı öğeleri vurgulayarak gerçekliğe düzen getirmede kullanılan bir kavramdır.

Advertisement

İdeal tip Alman sosyolog Max Weber‘in (1864-1920) araştırma yönteminin başlıca öğesini oluşturdu. Bazı yazarlar ideal tiplerin yalnızca değişik zaman ve yerlerde yinelenen genel olgular (örn. bürokrasi) için oluşturulabileceğini kabul ederken, Weber bu yöntemi tarihsel araştırmalarında da kullandı. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-05; Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, 1985) adlı ünlü çalışması buna örnektir.

İdeal tiplerin kullanılmasında bazı sorunlarla karşılaşılır. Bunların başlıcaları ideal tip oluşturulurken uç özelliklere önem verilerek bunların arasındaki bağlantıların gözardı edilmesi ve ideal tiplerle onların öğelerinin bütünsel bir toplumsal sistem kavramı içindeki yerinin belirlenmesidir.


Leave A Reply