Sosyolojide Toplumsal Yığın Nedir?

0
Advertisement

Sosyolojide Toplumsal Yığın Nedir? Toplumsal Yığın çeşitleri, özellikleri nelerdir? Toplumsal Yığın hakkında bilgi.

toplumsal-yiginToplumsal Yığın; Karşılıklı ilişkiler içerisinde bulunmayınca da çoğu kez yok denecek kadar az olan insanların biraraya gelerek getirdikleri kalabalıklara, “toplumsal yığın” denir. Toplumsal yığını oluşturan kişilerin içinde parça parça da olsa, duygusal ya da düşünsel bağ veya bağlılıklar bulunsa da, yığında bütünü belirleyen temel özellik, fiziksel olarak bir arada bulunmadır. Toplumsal yığını, kitle, toplumsal grup ve toplumdan ayıran temel fark da budur. Toplumsal yığınların başlıcaları şunlardır:

a) Sıradan kalabalıklar: Bütünüyle “belli bir amacı olmayan”, özellikle büyük kentlerde bol ve sıkça görülen kalabalıklardır. Sinemanın önünde birikenler, durakta otobüs bekleyenler, yaya geçidinde toplananlar buna örnek verilebilir.

b) Etkin kalabalıklar: İç ve dış denetimden yoksun, yıkıcı, antisosyal, liderlerin kolayca etkisinde kalabilen heyecansal kalabalıklardır. Bir “isyan” veya “linç” kalabalığı örnek verilebilir.

c) İzleyici kalabalıkları: Bir gösteriyi, bir konferansı, bir tiyatro eserini ya da bir futbol maçını izleyen insanların oluşturdukları kalabalıklardır. İzleyiciler olaya karışmadıkları için etkin kalabalıktan ayrılırlar.

Advertisement

d) Gösteri kalabalıkları: Bir inanç, bir düşünce, bir kişi ya da olayın yanında veya karşısında olduklarım göstermek için biraraya gelmiş insanların oluşturdukları kalabalıklardır. Gösteri kalabalığını oluşturanların çoğu etkin durumdadır, ama belli bir amaca yönelik olarak, kısa süreli de olsa örgütlenmiş olduklarından “etkin” kalabalıklardan farklıdırlar. Mitingler, geçit resimleri, sessiz yürüyüşler, bu tür kalabalıklara örnek verilebilir.


Leave A Reply