Sosyolojinin Bilim Olarak Özellikleri

0
Advertisement

Sosyolojinin bilim olarak özellikleri nelerdir? Sosyolojinin bilim olduğunun göstergeleri nelerdir, hakkında bilgi.

Sosyolojinin Bilim Olarak Özellikleri

Sosyolojinin toplumla ilgilenen gazetecilik, felsefe ve benzeri etkinliklerden ayrılan özelliği, onun bilim olma iddiasında olmasıdır. Sosyolojinin bilim olduğunu gösteren özelliklerden başlıcaları şunlardır:

* Kendisine özgü bir inceleme alanı vardır.

* Nedensellik ilkesini temel alır.

* Bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini kullanır.

Advertisement

Nesnel gerçeklik çok boyutludur. Tüm bilimler gerçekliğin bir yönüyle ilgilenir ve incelediği konunun sınırlarını belirleyerek diğer bilimlerden bağımsız olarak var olur. Sosyolojinin ilgi alanı da en genel anlamda toplumdur. Sosyoloji toplumu bilimsel olarak açıklayan ve onun anlaşılmasını sağlayan bilimdir.

Her bilim nedensellik (determinizm) ilkesini temel alır. Nedensellik ilkesine göre bir olayın nedeni, kendisinden önce ortaya çıkan olayın sonucudur. Bu ilke, sosyoloji için de geçerlidir. Toplumda oluşan ortak anlayış, bireyleri benzer biçimlerde davranmaya zorlar. Bu da doğadaki kadar kesin bir nitelik.taşımasa da toplumlarda da belli bir düzen ve evrim olduğunu gösterir. Böylece, toplumda da aynı neden, aynı sonucu meydana getirir. Sonuçta, doğada olduğu gibi toplumda da belli koşullar altında belli nedenlerin belirli toplumsal sonuçları doğurduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla, sosyoloji de her bilim gibi nedensellik ilkesini temel alır. Bu da onun bilim olduğunun bir göstergesidir.

Her bilim gibi sosyoloji de bilimsel yöntemi kullanır. İncelediği konuya ilişkin hipotezler kurup bunları deney ve gözlem tekniklerini kullanarak sınar. Vardıkları sonuçları kendine özgü kavramlarla ifade ederek genellemelere varır. Böylece sosyoloji bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini kullanarak toplumdaki düzenlilikleri kuram ve yasalar hâlinde ortaya koyar.


Leave A Reply