Sting, Soul Cake Çevirisi

0
Advertisement

Sting Soul Cake Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Sting Soul Cake şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri.

Sting – Soul Cake Çevirisi

 • A soul cake, a soul cake,
  Bir ruh pastası,bir ruh pastası,
  Please, good missus, a soul cake,
  Lütfen,güzel bayan,bir ruh pastası,
  An apple, a pear, a plum or a cherry,
  Bir elma,bir armut,bir erik veya bir vişne,
  Any good thing to make us all merry.
  Hepimizi neşeli yapması için herhangi bir şey.
 • A soul cake, a soul cake,
  Bir ruh pastası,bir ruh pastası,
  Please, good missus, a soul cake,
  Lütfen,güzel bayan,bir ruh pastası,
  One for Peter, two for Paul,
  Bir Peter için,iki Paul için,
  And three for Him that made us all.
  Ve üç onun için bunu biz yaptık.
 • God bless the master of this house
  Bu evin ustası çok yaşa
  And the mistress also,
  Ve ayrıca hanım da,
  And all the little children
  Ve bütün çocuklar da
 • That round your table grow;
  Senin tablondaki daire büyüyor;
  The cattle in your stable,
  Ahırındaki sığır,
  The dogs at your front door,
  Kapının önündeki köprekler,
  And all that dwell within your gates
  Ve kapında hayatını sürdürenler
 • We’ll wish you ten times more.
  Ondan fazla dileyeceğiz.
  A soul cake, a soul cake…
  Bir ruh pastası,bir ruh pastası…
  Go down into the cellar
  Mahzene in
  And see what you can find;
  Ve ne görürsen bulabilirsin;
 • If the barrels are not empty
  Eğer fıçılar boş değilse
  We’ll hope that you’ll be kind;
  Biz senin iyi kalpli olduğunu umut edeceğiz;
  We’ll hope that you’ll be kind
  Biz senin iyi kalpli olduğunu umut edeceğiz
  With your apple and your pear,
  Elmanla ve armudunla
  And we’ll come no more a-soulin’
  Ve daha fazla maneviyata dönmeyeceğiz
 • Till Christmas time next year.
  Bir sonraki Christmas’a kadar
  A soul cake, a soul cake…
  Bir ruh pastası,bir ruh pastası…
  The streets are very dirty,
  Sokaklar çok kirli,
  Me shoes are very thin,
  Ayakkabılarım çok ince,
  I have a little pocket
  Küçük bir cebe sahibim
 • To put a penny in;
  Bir sent koymak için;
  If you haven’t got a penny
  Eğer bir sentin yoksa
  A ha’penny will do;
  Aha sent yapacağız
 • If you haven’t got a ha’penny
  Eğer bir sentin yoksa
  God bless you.
  Çok yaşa.
  A soul cake, a soul cake…
  Bir ruh pastası,bir ruh pastası…


Leave A Reply