Söz Dokuz Boğumdur Boğa Boğa Söyle Konulu Yazı

0
Advertisement

Söz Dokuz Boğumdur Boğa Boğa Söyle atasözünü açıklayan kompozisyon örneği. Söz söylemek ile ilgili kompozisyon, yazı.

Söz Dokuz Boğumdur Boğa Boğa Söyle

Ankaradaki malûm otobüs yangınından sonra idi. Yakın ilçelerden getirilen otobüslerden birindeydik. Tavanı pek alçak olan bu otobüste ayakta duranlar bilhassa uzun boylular, iki büklüm olmak mecburiyetinde idiler.

Yanımda duran bir genç, bu halden şikâyet ederek şöyle söylendi:

— Bu otobüsler de, yalnız kısa boylular için yapılmış galiba…

Advertisement

Bu gencin yakınlarında duran, kanbur bir adamcağızın, yüzünün kızardığını gördüm. Belli ki, bu gencin düşünmeden sarf ettiği bu söz, ona, herkesin gözüne batan kanburunu hatırlatmıştı; çünkü, başı üe tavan arasında hayli mesafe vardı.

Ben ve yakınlarımızda bulunanlar, utancımızdan ne yapacağımızı şaşırdık. Bu gencin, düşünmeden sarf ettiği sözün neticesi bana, “Söz, dokuz boğumdur; boğa boğa söyle!” sözünün doğruluğunu ve düşünerek söylemenin lüzumunu bir kere daha anlatmış oldu; fakat ne yazık ki zavallı bir insanın da kalbi kırılmıştı.


Leave A Reply