Söz İle İlgili Deyimler Anlamları ve Açıklamaları, İçinde Söz Laf Geçen

5
Advertisement

İçinde söz, laf, konuşmak geçen deyimler nelerdir? Söz ile ilgili deyimler ve anlamları, açıklamaları. Söz hakkında deyimler.

Söz İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Söz İle İlgili Deyimler

 • ***ağzından çıkanı (çıkan sözü) kulağı duymamak (işitmemek)
  sözlerini tartmadan söylemek.
 • ***ağzından söz (laf, lakırtı) eksik etmemek
  o sözü sürekli söylemek.
 • ***ağzından (söz, lakırtı) dirhemle çıkmak
  çok az veya zorla konuşmak.
 • ***Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz
  birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenen bir söz.
 • ***bir çift sözü olmak
  söyleyecek bir şeyleri bulunmak: “Gel gör ki dilimin ucunda kağnı var. Kağnılar için de bir çift sözüm var.” -B. R. Eyuboğlu.
 • ***(bir söz, birilerinin) ağzında çalkalanmak
  üzerinde çok konuşulmak: “Fakat bütün memleketin ağzında çalkalanan bu evlerin anha minha 5000 liradan fazlaya çıkmayacağı.” -S. F. Abasıyanık.
 • ***(bir şeyden) söz etmek
  o şey üzerinde konuşmak: “Dilin çağdaş kadın yazara hazırladığı tuzaklardan söz etmişti.” -T. Uyar.
 • ***(bir şeyi) söz etmek
  o şeyin dedikodusunu yapmak.
 • ***(birine) söz düşmemek
  1) başkalarının konuşmasından kendisine sıra gelmemek; 2) başkaları dururken kendisinin söz söylemesine gereklik bulunmamak: “Bu toplantıda büyüklere söz düşmüyor.” -H. E. Adıvar. 3) birinin söz hakkı olmamak.
 • ***(birine) söz gelmek
  bir davranışından dolayı eleştiriye konu olmak, yerilmek.
 • ***(birine) söz getirmek
  1) birinin eleştirilmesine sebep olmak, bir kimseye söz gelmesine yol açmak; 2) bir kimseye söz gelmesine yol açmak: “Hâlbuki bu münasebetsiz dedikodular mektebe de söz getirmeye başladı.” -R. N. Güntekin.
 • ***(birine veya bir şeye) söz geçirmek
  söylediğini, istediğini, yaptırmak: “Düğün sahipleri onlara söz geçiremediler.” -M. Ş. Esendal. “Her seferinde kalbine söz geçirerek zaaflarını denetleyebiliyordu.” -M. Mungan.
 • ***(birinin) bir sözünü (dediğini) iki etmemek
  birinin her istediğini hemen yerine getirmek: “Maliye müfettişi sizin beyin mektep arkadaşıymış. sözünden çıkmaz, bir dediğini iki etmezmiş. O isterse arkasından söyler, kocamı kurtarır.” -R. N. Güntekin.
 • ***(birinin) sözüne gelmek
  sonunda birinin söylediğini kabul etmek.
 • ***(birinin) sözünü tutmak
  öğüdüne uymak.
 • ***büyük (söz) söylemek
  yapacağı bir şey hakkında kesin konuşarak övünmek.
 • ***büyük sözüme tövbe!
  bir konuda çok kesin konuşulduğunda tersi bir durumun başa gelmemesi dileğini belirten bir söz: “Büyük sözüme tövbe, hatır ve hayalime bile getiremem.” -S. M. Alus.
 • ***denli densiz söz söylemek
  uygunsuz, yakışıksız ve saygısız sözler söylemek.
 • ***iki çift laf (lakırtı veya söz) etmek
  1) birkaç söz söylemek: “O, keyfini etsin; karşılaştığı bir ahbapla iki çift lakırtı etsin de siz ne olursanız olun.” -N. Ataç. 2) bir araya gelerek sohbet etmek.
 • ***iki lafı (sözü) bir araya getirememek
  düşündüğünü doğru dürüst ifade edememek.
 • ***iki söz bir pazar
  “uzun boylu pazarlık etmeden” anlamında kullanılan bir söz.
 • ***ileri geri konuşmak (söz etmek, laflar etmek)
  yersiz ve gönül kıracak biçimde konuşmak: “Şoför yolda ileri geri konuştu.” -L. Tekin.
 • ***kafasına söz girmemek
  1) çok aptal veya inatçı olmak; 2) önemsememek.
 • ***özü sözü bir (olmak)
  söylediği söz ile yaptığı iş veya davranışları örtüşen, tutarlı olan: “Onların özü sözü birdir. Hayatları bizim için örnektir.” -N. Hikmet.
 • ***(söz) abes kaçmak
  uygun düşmemek.
 • ***söz açmak
  bir konu üzerine konuşmaya başlamak, laf açmak: “Mademki göndermişler, onlardan kısaca da olsa söz açmak boynumuzun borcu oldu.” -N. Hikmet.
 • ***söz almak
  1) konuşmak için toplantı başkanından izin almak, konuşmaya başlamak: Toplantıda ilk olarak başkan söz aldı. 2) birinin bir işi yapacağını kesin olarak bildirmesini sağlamak: İşimin yapılacağı konusunda bakandan söz aldım. 3) erkek tarafı oğullarıyla evlendirmek üzere kızın ailesinden olumlu cevap almak.
 • ***söz altında kalmamak
  1) bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek; 2) kendisini inciten, itham eden veya rahatsız bir duruma düşüren söze gereken karşılığı verip durumu düzeltmek: “Oğlunu savunmasını bilir, hiçbir sözün altında kalmazdı.” -H. Topuz.
 • ***söz anlayan beri gelsin
  “hiçbiriniz laf anlamıyorsunuz” anlamında kullanılan bir söz.
***söz aramızda
laf aramızda.
 • ***söz atmak
  1) birine dokunacak bir sözü ortalığa söylermiş gibi söylemek, sözle takılmak, laf atmak: “Numaralar okunuyor, görüşüyoruz, gruplardan gruplara sözler atıyoruz, şakalar ediyoruz, ne hoş eğleniyoruz.” -R. H. Karay. 2) birine sözle sarkıntılık etmek: “Sarhoşlar söz atıyor.” -H. E. Adıvar.
 • ***söz ayağa düşmek
  bir sorun, karışmaları gerekmeyen veya yetkisiz ve sorumsuz kimselerin görüş bildirdikleri duruma gelmek.
 • ***söz bir, Allah bir
  verilen sözden dönülmeyeceğini anlatan bir söz: “söz bir, Allah bir, seni ele vermem.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***söz birliği etmek
  ağız birliği etmek: “Çocuklar sanki söz birliği etmişçesine ortadan yok olmuşlar.” -H. Taner.
 • ***söz çıkmak
  ortalıkta bir söylenti dolaşmak.
 • ***söz dinlemek (tutmak)
  söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak.
 • ***söz düşürmek
  konuşmayı belli bir konuya getirmek.
 • ***söz götürmek
  1) doğruluğu ve gerçekliği tartışılabilir olmak; 2) dedikodu yapmak; 3) tahammül etmek, katlanmak.
 • ***söz işitmek
  laf işitmek.
 • ***söz kaldırmamak
  onuruna dokunan söze dayanamayıp karşılık verir yaradılışta olmak.
 • ***söz kesmek
  genellikle evlenmek için anlaşıp kesin karar vermek: “O evlenmek üzere söz kesmiş, işi pişirmiş.” -H. R. Gürpınar.
 • ***söz konusu edilmek
  sözü edilmek, konuşulmak.
 • ***söz konusu olmak
  üzerinde konuşulmak, bahis konusu olmak, bahis mevzusu olmak.
 • ***söz olmak
  dedikodu yapılmak veya bir iş hoş karşılanmamak.
 • ***söz sahibi olmak
  bir konuda konuşma yetkisi olmak.
 • ***söz tutmak
  söz dinlemek.
 • ***söz vermek
  bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek: “Vaktim yok, bana para bul, şu borcu ödeyeyim, söz verdim.” -P. Safa.
 • ***söz yetiştirmek
  1) laf yetiştirmek: “Kadın, kocasına söz yetiştirmeyi bıraktı, konuk kadına baktı.” -B. Günel. 2) birinin söylediğini başkasına götürmek.
 • ***söz yok!
  hakkında hiçbir şey söylenilemez: “Bizim kibarlığımıza söz yok ama veresiye deyince dayanamam.” -M. Ş. Esendal.
 • ***sözde kalmak
  yapılacağı bildirilmiş bir iş konuşulup gerçekleşmemek.
***söze atılmak
bir konu konuşulurken birden araya girip konuşmaya başlamak: “Neyyire Hanım hemen söze atıldı.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***söze başlamak
  konuşmaya başlamak, bir konuya girmek: “Bu düşünce aklına gelince delikanlı hemen söze başladı.” -N. Hikmet.
 • ***söze karışmak
  başkaları konuşurken araya girip konuşmak: “Birdenbire söze karışarak düdük gibi bir sesle işi doğruladı.” -R. N. Güntekin.
 • ***söze son vermek
  konuşmayı bitirmek: “Umarım ki sizi tatmin ettim diyerek sözlerine son verdi.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***söze yatmak
  söz dinlemek.
 • ***sözü açılmak
  bir şey veya bir konu üzerinde konuşulmaya başlanmak.
 • ***sözü ağzına tıkamak
  bir kimsenin konuşmasına fırsat vermeden kendisi konuşmaya başlamak.
 • ***sözü ağzında bırakmak
  sözü ağzından almak.
 • ***sözü ağzında gevelemek
  lafı ağzında gevelemek.
 • ***sözü ağzında kalmak
  konuşmasını bitirememek: “Doktorun sözü ağzında kaldı. Sevim hanım: -Hâl neresi oluyor? diye sordu.” -M. Ş. Esendal.
 • ***sözü ağzından almak
  birinin söylemekte olduğu şeyi bitirtmemek: “Kız, sözü anasının ağzından alarak: -Zaten biz geleli daha kaç gün oldu? dedi.” -M. Ş. Esendal.
 • ***sözü bağlamak
  konuşmayı bir sonuca vardırmak: “sözü şöyle mi bağlayacağız: aydın kişinin hem akıllı hem bilgili hem zeki olması zorunludur.” -A. İlhan.
 • ***sözü çevirmek
  konuşmanın sakıncalı bir biçim aldığını anlaşıldığında başka bir konuya yönelmek, lafı veya konuyu değiştirmek: “Yüzüm biraz değişmiş olmalı ki Hayri sözünü çevirdi.” -M. Ş. Esendal.
 • ***sözü dağıtmak
  konuşurken birçok konuya değinerek anlatmak isteği konudan uzaklaşmak: “Konuştuğu konu üstünde, sözü dağıtmadan dikkatini, bilgisini onun kadar toplayan insan görmedim.” -Y. Z. Ortaç.
 • ***sözü edilmek
  1) adı anılmak, bahsedilmek; 2) önemli sayılmak: “Kendim askerlikte sözü edilir bir hizmet görmüş değilim.” -B. Felek.
 • ***sözü geçmek
  1) kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak: “Sağ olsun, tanıdıklardan hatırı sayılır, sözü geçer emekli bir millî eğitim müfettişi vardı.” -H. Taner. 2) adı anılmak, bahsedilmek: “Zira sözü geçen memlekette gelişmiş bir proleter sınıfı mevcuttu.” -N. F. Kısakürek.
 • ***sözü kesmek
  1) konuşmasını bitirmeden susmak; 2) başkasının konuşmasını önlemek.
 • ***sözü sohbeti yerinde
  güzel, oyalayıcı, kırmadan konuşan: “Bayanın kocası olan şişman adamcağız, sözü sohbeti yerinde, efendiden bir adam.” -M. Ş. Esendal.
 • ***sözü tartmak
  ölçülü konuşmak.
 • ***sözü uzatmak
  gereğinden çok konuşmak: “Bu hesapları yapabildiğimi göstermek için bu kadar sözü uzatıyorum.” -A. Midhat.
 • ***sözüm meclisten dışarı
  konuşma arasında çirkin bir söz kullanmak gerektiğinde o sözden orada bulunanların alınmamasını belirtmek için söylenen bir söz: “Gülseren, sözüm meclisten dışarı, uygunsuz bir çift yakalamış bekçi, dedi.” -H. Taner.
 • ***sözüm yabana
  sözüm meclisten dışarı.
 • ***sözün ardı boşa çıkmak
  söz olumlu sonuca ulaşmamak: “Her seferki gelişimde bu katakulliyi okursun fakat sözün ardı hep boşa çıkar.” -H. R. Gürpınar.
 • ***sözünde durmak
  verdiği sözü yerine getirmek, verdiği sözden dönmemek, verdiği sözü tutmak: “sözümüzde durmuştuk, benzeme bahsine girmedik.” -R. H. Karay.
 • ***sözünden çıkmamak
  birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak: “Halit Ağabey sen benim büyüğümsün, sözünden çıkmam.” -S. F. Abasıyanık.
 • ***sözünden dönmek
  verdiği sözü yerine getirmemek veya tutmamak.
 • ***sözüne sadık kalmak
  verdiği söze bağlı olmak: “O tarihten sonra da bir daha görüşmediğimize göre, sözüme hâlâ sadık kaldığım söylenebilir.” -E. Şafak.
 • ***sözünü bağlamak
  konuşmasını bitirmek için son sözlerini söylemek: “Müdür medrese mantığı ile sözünü bağladı.” -K. Korcan.
 • ***sözünü esirgememek (sakınmamak)
  düşündüğünü, karşısındakini kıracak bir söz olsa bile söylemekten çekinmemek: “Dikbaşlı ve sözünü esirgemez bir insan olduğundan orada bir köşede, küçük bir kâtip kalmıştı.” -Y. K. Beyatlı. “Emine iskambil falı açıyor, dikiş dikiyor, çorap örüyor, kafasına uyan insanlarla konuşuyor, sözünü sakınmıyor.” -H. E. Adıvar.
 • ***sözünü geri almak
  1) üstüne aldığı bir işten vazgeçtiğini söylemek; 2) söylemiş olduğu bir sözde haksız olduğunu kabul ederek onun söylenmemiş sayılmasını istemek.
 • ***sözünü kesmek
  biri konuşurken söze karışıp onun konuşmasına fırsat vermemek: “Birkaç söz daha söyleyip esasa geçmek istedi ise de arkada oturanlardan biri onun sözünü kesti.” -M. Ş. Esendal.
 • ***sözünü (sözünüzü) balla kestim (kesiyorum)
  karşısındakinin konuşmasını kesip arada herhangi bir şey hatırlatmak istenildiğinde izin dilemek için söylenen bir söz.
 • ***sözünü tutmak
  verdiği sözü yerine getirmek: “sözümü tuttum gibime geliyor, siz istediğiniz kadar bana meşhursun deyin.” -S. F. Abasıyanık.
 • ***sözünün eri
  verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren kimse.
 • ***uzun lafın (sözün) kısası
  kısacası, özet olarak: “Uzun lafın kısası, eleştirmeci okuyucuya faydalı, edebiyata faydalı bir yazıcıdır.” -S. F. Abasıyanık.


5 yorum

Leave A Reply