Sözleşme İle İlgili Cümleler, Sözleşme Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0
Advertisement

Sözleşme ile ilgili cümleler. Sözleşme kelimesi içeren “Sözleşme” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Sözleşme İle İlgili Cümleler

Sözleşme Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Kur yaptığı İngiltere kraliçesi I. Elizabeth’le evlilik sözleşmesi imzalamak için görüşmelerde bulunmayı başardı.
 2. *** Yapılan sözleşmeye göre bina bitmeden dairelerin satışına izin verilmemesi gerekiyordu.
 3. *** Montrö Boğazlar Sözleşmesi; İstanbul ve Çanakkale boğazlarına bugünkü uluslararası statüsünü kazandıran sözleşmedir.
 4. *** Öngörülemezlik hali kuramı, beklenmeyen durumların ortaya çıkması yüzünden yerine getirilmesi iktisadi bakımdan güçleşen sözleşme ya da anlaşmalardır.
 5. *** Konferanstan bir yıl sonra ilk Cenevre Sözleşmesi hazırlandı.
 6. *** Altın Şartı, sözleşmeye konan, bir borcun altınla ya da altın değeri üzerinden ödeneceğine ilişkin koşula verilen isimdir.
 7. *** Ahd-i Cedid;Hristiyanların kutsal kitabı İncil’e verilen ad. Yeni Sözleşme adıyla da bilinir.
 8. *** İbra konusunda Borçlar Kanunu’nun sözleşmelerin genel hükümlerine ilişkin 12. maddesi uygulanır.
 9. *** Bu durumda alacaklı ve borçlu borcun taksitle ödenmesine ilişkin bir sözleşme yaparlar.
 10. *** Ahd-i Atik; Musevilerin kutsal kitapları, Eski Sözleşme adıyla da bilinir.
 11. *** Bir kimse, kanuni mirasçısıyla, mirastan vazgeçme hususunda, bedelli ya da bedelsiz sözleşme yapabilir.
 12. *** Sözleşme hakkında sorularınız olursa lütfen destek@nkfu.com adresine bir elektronik posta atabilirsiniz.
 13. *** Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler, 4 Kasım 1950 tarihinde “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul ettiler.
 14. *** Sözleşmeden doğan para borçları için, sözleşmenin yerine getirileceği yerdeki (ifa edileceği yerdeki) icra dairesi de yetkilidir.
 15. *** Milletler Cemiyeti Sözleşmesi’nin başlangıç bölümünde, cemiyetin genel amaçları ile üyelerinin yüklendikleri sorumluluklar şöyle belirlenmiştir.
 16. *** Onun imzası, belge ve sözleşmelerin gerçekliğini ve geçerliğini teminat altına alır.
 17. *** Fikir eserlerinin korunmasına yönelik uluslararası sözleşmeler yapılmıştır.
 18. *** Bu toplu sözleşme ilişkileri genellikle işçi-işveren ilişkileri olarak tanımlanır.
 19. *** Durum daha da ağırlaşınca alacaklıların temsilcileriyle bir sözleşme imzalanmış ve Duyun-u Umumiye idaresi kurulmuştu.
 20. *** Belçika, Fransa ve ABD’de, (1839’da New York’ta) dans ettikten sonra bjr sözleşme yaparak İspanya’ya yerleşti.
 21. *** Operası’nda başarıyla sahnelediği avant-garde gösterilerin ardından bir çok balerin ve balet ile konuk sanatçı olarak sözleşme imzaladı.
 22. *** Aralarında anlaşma olduğu takdirde, sigorta edilecek müşteri ile sigortacı arasında bir sözleşme imzalanır.
 23. *** Örneğin Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde on sekiz yaşına kadar her insanın çocuk sayılacağı belirtilmiştir.


Leave A Reply