Sözleşme Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Sözleşme ne anlama gelir? Sözleşme kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Sözleşmek işi
2. hukuk Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat
“Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum sözleşmesidir.” – N. Cumalı
3. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename
“İlgili sözleşmelerin altına imzamızı koyarken bu imzaya sadık kalma konusunda ne ölçüde niyetliydik?” – A. Cemal
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
Sözleşme şartlarını içeren belge
Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel sözleşme
Oyuncuların kesin bir süre için imzalayarak yaptırımlarına bağlı kaldıkları, süresi bittiğinde her iki tarafın koşullarda anlaşması durumunda takım tarafından ek bir süreyle uzatılan sözleşme
Gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi
İş kanununa göre, işverenle bir yerde çalışan işçiler arasındaki çalışma şartlarını ve ücretleri düzenlemek amacıyla işçilerin bağlı olduğu sendika ile işveren arasında belli bir süre için imzalanan anlaşma
Boşanma durumunda, evlenmeden önce edinilen malların tarafların kendisine ait olduğunu, evlilikten sonra edinilen malların ise karı kocaya eşit olarak paylaştırılması gerektiğini içeren sözleşme
İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, iş akdi, hizmet akdi
Kiralama işinde karşılıklı yükümlülükleri belirten resmî belge, kira kontratı
Banka veya mali kuruluşların kredi açarken müşteriyle yaptıkları sözleşme
Firmanın, geliştirdiği teknolojiyi başkalarının kullanabilmesi için verdiği izin belgesi
Ortak ticari kuruluşların oluşumunda ortaklık şartlarını içeren belge
Alım satım sırasında malın cinsi, miktarı ve ödeme şartlarını belirten yazılı anlaşma metni, satış mukavelesi, satış şartnamesi

Advertisement

Leave A Reply