Sözlü Edebiyat Ürünleri Nelerdir?

0

Sözlü edebiyat ürünleri nelerdir? Sözlü edebiyat ürünlerinin kısaca açıklaması, edebiyat bilgileri konu anlatımı.

SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ

Konuşmaya dayalı kompozisyon türleri de vardır. Bu türlerin de kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır.

a) Konferans: Bir topluluğa bir konuyu anlatmak, bir konuya açıklık kazandırmak, yeni bir tezi veya görüşü açıklamak amacıyla konuyu iyi bilen kişiler tarafından yapılan konuşmalara denir.

Konferansta bilgi verme esastır. Dinleyicileri merak ve araştırmaya yönlendirme amaç olmalıdır.

b) Açık Oturum: Toplumu yakından ilgilendiren bir konunun, belirli bir sürede bir başkanın yönetiminde, birden çok kişi tarafından, sırayla, çeşitli yönlerden tartışılmasına ve incelenmesine denir.

c) Söylev (Nutuk): Bir topluluğa heyecan vermek veya belirli bir düşünceyi aşılamak içi yapılan coşkulu konuşmalara denir.

d) Panel ve Forum: Bir konunun karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir.

Panel sonunda tartışmaya dinleyenler de katılırsa tartışma forum adını alır.

e) Sempozyum: Bir konu üzerinde değişik kişiler tarafından belirli bir sürede yapılan seri konuşmalara denir.

f) Münazara: Herhangi bir konudaki karşıt görüşlerin belli kural ve yöntemlerle dinleyiciler önünde savunulduğu tartışmalara münazara denir.

Münazara tarafsız bir başkan tarafından yönetilir. Münazarada tarafların başarısını değerlendirmek için bir jüri oluşturulur.


Leave A Reply