Spektroskop Nedir?

0
Advertisement

Laboratuar ortamında özel tayflar elde etmeye yararyn bir araçolan spektroskop cihazları hakkında genel bilgiler.

Bir spektoskop cihazının çalışma prensibini açıklayan diyagram.

Bir spektoskop cihazının çalışma prensibini açıklayan diyagram.

Tayf elde etmek için yapılmış özel araçlar vardır. Bunlara spektroskop denir. Bir spektroskopta ışığın girdiği ucundan başlayarak sırayla şu parçalar vardır:

En başta, ışığın girmesi için dar bir yarık bulunur. Bu yarıktan geçen ışınlar ince kenarlı bir mercek üzerine düşerek toplanırlar. Mercekten geçen ışınlar da asıl kırılmayı yapacak olan prizma üzerine düşerler. Kırılarak prizmadan geçen ışınlar başka bir ince kenarlı mercekte yeniden toplandıktan sonra «ekran» denilen bir plâk üzerinde renkli tayfı doğururlar.

Ekran üzerinde tayfları karşılaştırmak, ölçmek için bölüntüler vardır.

Bu esasa dayanarak birçok spektroskop çeşitleri geliştirilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply